Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Elstöd för privatpersoner i hela landet


Utbetalningarna av elstödet till hela Sverige för förbrukningen i november och december är igång. Ungefär 1 miljon hushåll har nu fått sitt elstöd och de allra flesta får sina pengar senast den 9 juni. Uppskattningsvis 4,7 miljoner hushåll omfattas av detta elstöd. Den totala summan beräknas till 10 miljarder kronor.

Det bästa man kan göra för att få pengarna så fort som möjligt är att anmäla sitt konto till Swedbanks kontoregister om man inte gjort det tidigare. Man blir inte kund hos Swedbank i och med detta. Även Swedbanks kunder bör kontrollera att de har ett konto anmält till kontoregistret.

Om vi inte hittar något konto i kontoregistret tittar vi om man har ett konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan och skickar pengarna dit. Om vi inte hittar något konto i Swedbanks kontoregister, hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, så skickas en utbetalningsavi. Den kan lösas in gratis online på swedbank eller på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna.

De som hade flera elnätsavtal den 31 december 2022 får en utbetalning per avtal. Pengarna kan komma olika dagar. Man får också ett beslutsbrev från Försäkringskassan per avtal. På kontoutdraget kan det stå ”Elstöd” eller ”Insättning” – det enklaste sättet för att se om en insättning avser elstödet är att jämföra summan i beslutsbrevet med summan på insättningen.

Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022. Man får elstöd för 80 procent av den elförbrukning som inte översteg 18 000 kilowattimmar (kWh) i november och december 2022. Beloppet per kWh är

  • 90 öre i elområde 1 och 2
  • 126 öre i elområde 3
  • 129 öre i elområde 4.

Varken Försäkringskassan eller Swedbank kommer att ringa, skicka sms eller mejla för att fråga om kontouppgifter. Om man får en sådan fråga ska man snarast avsluta kontakten.

För att minska risken för felaktiga utbetalningar till enskilda firmor kommer en mindre grupp att få vänta längre än den 9 juni på sina utbetalningar – detta på grund av manuell hantering för att begära in kompletterande uppgifter. Även utlandsboende utan svenskt bankkonto får sina pengar lite senare.

Utbetalning av elstöd