Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Prognos: Inflation höjer utgifter för socialförsäkringen


Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli ännu högre från och med 2024. Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldraförsäkringen. Det visar den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnar till regeringen idag.

Utgifterna förväntas öka på sikt inom de flesta ersättningar som Försäkringskassan administrerar. Främst förklaras ökningen av höjda ersättningsnivåer som drivs av löner och prisbasbeloppet.

Höjda löner och priser är den huvudsakliga anledningen till att utgifterna för sjukpenning beräknas öka under prognosperioden. Utöver detta förväntas även något fler personer vara sjukskrivna.

Utgifterna inom föräldraförsäkringen förväntas också att öka under hela prognosperioden. Detta drivs av både föräldrapenning och ersättningen för vab. Båda ersättningarna påverkas av stigande inkomster som leder till högre ersättningsnivåer. För föräldrapenningen beror det även på att antalet årskullar som är aktuella för uttag ökar.

Utgiftsprognos för budgetåren 2023–2026 (Rapport 2023-04-25) Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.