Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning vid uppskjuten vård förlängs


Pandemin tvingade sjukvården att göra omprioriteringar, vilket innebar att många patienter fick sin planerade vård eller rehabilitering uppskjuten. Det ledde till att patienterna blev sjukskrivna längre än i normalfallet.

Det infördes därför ett undantag i lagen för att personer som drabbats av förseningen inte skulle riskera att bli av med sin sjukpenning. Det innebär att den som inte kan jobba i väntan på exempelvis en försenad operation, kan få fortsatt sjukpenning även efter dag 180 i sjukpenningsperioden. Förutsättningen är att personen bedöms kunna återgå till sitt vanliga jobb efter insatsen.

Nu har riksdagen beslutat att förlänga undantaget så att det även gäller hela år 2023.

Du som har fått avslag på ansökan som sträckt sig över årsskiftet kan ansöka igen

Vissa har hunnit få avslag innan undantaget förlängdes. Det gäller dig som har haft sjukpenning på grund av uppskjuten vård fram till och med den 31 december, men därefter fått avslag då undantaget som förlängs träder i kraft först den 1 januari. Med undantaget på plats kan du nu få sjukpenning även efter årsskiftet – trots tidigare avslag. Du behöver då ansöka igen.

Så söker du på nytt

För dig som ska ansöka för samma period som du redan fått avslag för gäller en särskild procedur. På sidan Coronaviruset – det här gäller hittar du mer information om hur du går till väga under rubriken Sjuk/Uppskjuten vård och behandling.

Coronaviruset – det här gäller