Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Elstödet – process och nuläge


Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag från regeringen att betala ut stöd till elkunder i Sverige. Förordningen som mer i detalj anger hur uppdraget ska gå till väntas den 22 december 2022. Försäkringskassan har som utbetalande myndighet förmåga att hantera stora mängder utbetalningar och vill gärna hjälpa till i denna fråga.

Det finns ännu inget datum för när pengarna kan betalas ut. Det kan tidigast ske under februari. Det första utbetalningarna kommer ske till privatpersoner. När vi har alla förutsättningar på plats och alla uppgifter som behövs kommer utbetalningarna att ske mycket snabbt.

Enskilda ska inte lämna kontouppgifter till Försäkringskassan inför utbetalningen. Vi kommer att ha ett avtal med en bank för att hantera utbetalningarna. Om man registrerar ett konto kommer pengarna automatiskt in på kontot – annars kommer en utbetalningsavi. En avi kan man gå till banken med eller själv, gratis, lösa in till sitt vanliga konto med bank-id. Vi kommer informera på vår webbplats så snart vi har ytterligare information om hur utbetalningarna kommer att ske.

Det pågår nu ett mycket omfattande arbete för att kunna genomföra denna utbetalning så fort som möjligt. Vi vet att många har det tufft ekonomiskt och behöver få stödet snabbt.

– Det är framförallt tre pusselbitar som fortfarande saknas, säger Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg. Det slutgiltiga innehållet i den förordning som regeringen kommer att remittera de närmaste dagarna behövs för att vi ska kunna skapa rätt utbetalningslösning. Vi gör också ett avrop av banktjänster från befintligt ramavtal med förnyad konkurrensutsättning som ännu inte är avslutat och som är avgörande för utbetalningarna. Sist men inte minst krävs ett säkerhetsarrangemang och effektiva kontrollsystem som undanröjer risken att pengarna hamnar i fel fickor. Först när dessa bitar faller på plats, kommer vi att kunna säga när vi är redo att betala ut pengarna, avslutar Nils Öberg.

Det har gjorts en analys av aktiviteter som Försäkringskassan måste genomföra för att elstödet ska kunna betalas ut. Analysen omfattar hela kedjan, från att ta fram en ny lösning för att elnätsbolag ska kunna lämna in information om kund och förbrukning på ett säkert sätt till oss, till att göra beräkningar, kontroller så att inte systemet missbrukas och till sist skapa betalningsunderlag till bankerna.

– En projektorganisation finns på plats sedan uppdraget lämnades och som planerar för ett kommande genomförande. Det är många delar av organisationen, både inom försäkringsavdelningarna och IT, som involveras, berättar Fredrik Falk, verksamhetsområdeschef.

Försäkringskassan har som primära uppgift att hantera socialförsäkringen, vi sköter också utbetalningarna åt en rad andra myndigheter. Varje år betalar Försäkringskassan ut 600 miljarder kronor via våra system. Många människor i Sverige är helt beroende av punktliga utbetalningar från socialförsäkringen för att klara sin ekonomi. För att minimera risker med vår ordinarie verksamhet har vi beslutat att hantera elstödet i ett helt separat system.

Information om utbetalningarna av elstöd har vi samlat under sidan Utbetalning av elstöd. Informationen där uppdateras kontinuerligt.

Utbetalning av elstöd