Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny analys visar hur personlig assistans används


I en färsk analys presenterar Försäkringskassan hur assistansersättningen i genomsnitt används under dygnet utifrån olika grupper. Mest assistanstimmar används på kvällar och helger.

Analysen, som är den första i sitt slag, belyser hur de beviljade timmarna inom den personliga assistansen används under dygnet, fördelat på olika grupper, såsom kön, ålder, personkrets och antal beviljade timmar. Syftet med rapporten är att bidra till ökad förståelse för varför olika grupper av mottagare är beviljade olika många timmar med assistansersättning och vilken typ av tid de beviljade timmarna består av.

− Den allra tydligaste skillnaden är mellan barn och vuxna. Barn använder betydligt färre timmar med personlig assistans på vardagar jämfört med vuxna. Speciellt på vardagar mellan 08 och 13 och det beror sannolikt på att de går i skolan och där beviljas man normalt sett inte assistans – säger Martin Hurtig, analytiker på Försäkringskassan.

Resultaten bygger på tidrapporter från november 2019. Den månaden fick drygt 14 100 personer ersättning av Försäkringskassan för utförd personlig assistans. I genomsnitt beviljades 134 timmar per vecka.

Dubbelassistans, alltså när mottagaren har två assistenter samtidigt, användes av drygt 60 procent av mottagarna. Det är första gången som Försäkringskassan kan presentera registerbaserade uppgifter om hur många som använder dubbelassistans. Dubbelassistansen utgjorde i genomsnitt drygt 14 timmar och 30 minuter per mottagare och vecka och motsvarar cirka 11 procent av alla beviljade timmar med assistans.

Analysen visar också på skillnader i använda timmar fördelat på vilken personkrets de assistansberättigade tillhör.

− Det är skillnader mellan personkrets 1 och 3. De är i genomsnitt beviljade ungefär lika många timmar men de som tillhör personkrets 1 använder betydligt mer assistans på helgerna och mindre på vardagen mellan 8 och 16, jämfört med de i personkrets 3. Det beror sannolikt på att en del personer i personkrets 1 har daglig verksamhet under vardagarna, som är en kommunal insats som personer som tillhör personkrets 3 inte har rätt till. Personlig assistans beviljas oftast inte under tid i daglig verksamhet, säger Martin Hurtig.

Rapporten

Användning av assistansersättningen (Socialförsäkringsrapport 2022:3) Pdf, 448 kB.