Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya regler för återbetalningar till Försäkringskassan


I och med en lagändring den första september ska Försäkringskassan vända sig direkt till Kronofogden för att driva in skulder som inte betalas enligt överenskommelse. Villkoren för avbetalningsplaner ändras och förtydligas också, vilket bland annat innebär att skulder till Försäkringskassan ska betalas av inom ett år.

Lagändringen innebär att Försäkringskassan inte längre behöver ansöka om betalningsföreläggande eller föra talan vid allmän domstol för att kunna vända sig till Kronofogden.

− Förändringarna tydliggör att en skuld till oss ska återbetalas, vilket bidrar till att upprätthålla legitimiteten för välfärden och våra trygghetssystem. För den enskilde innebär det också att hen snabbare kan bli skuldfri, säger verksamhetsområdeschef Fredrik Falk.

Felaktiga utbetalningar kan bero på att den enskilde förbisett att anmäla ändringar, exempelvis flyttat till en billigare lägenhet, men kan också bero på avsiktliga fel. En stor del av skulderna betalas dock omgående och den som blir skuldsatt har också som regel möjlighet att komma överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan. Försäkringskassan har i dag skulder på cirka åtta miljarder att kräva in.

Risken för att Försäkringskassan gör felaktiga utbetalningar minskar när myndigheten får in rätt uppgifter vid ansökan och också information om någonting ändras.

− Det är alltid viktigt att man kontrollerar sina utbetalningar och meddelar Försäkringskassan vid misstanke att något blivit fel. När var och en tar ansvar för att göra rätt kan Försäkringskassan fokusera på att se till att föräldralediga, sjuka och assistansberättigade får sin ersättning i tid, avslutar Fredrik Falk.

Om du har fått för mycket pengar