Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ekonomiska underlag som ska skickas in vid efterhandskontroll av tandvårdsstödet

Skicka in underlag som visar patientens kostnad och betalning. Beroende på hur patienten betalat ber vi er att skicka följande:

Om patienten har betalat kontant

 • Kontantfaktura eller annan specifikation med pris för varje enskild åtgärd som betalningen gäller.
 • Kopia av huvudbok eller grundbok där betalningen framgår, samt underlag som gör det möjligt att spåra betalningen i bokföringen.

Om patienten har betalat med kort

 • Kontantfaktura eller annan specifikation som visar pris för varje enskild åtgärd som betalningen gäller.
 • Kvittoremsa från kortbetalningen, t.ex. Babskvitto.

Om patienten betalat in på företagskonto eller med Swish

 • Kontantfaktura eller annan specifikation som visar pris för varje enskild åtgärd som betalningen gäller.
 • Kopia av utdrag från företagskontot som visar inbetalningen, samt underlag som visar att inbetalningen gäller den enskilde patienten om det inte framgår av utdraget.

Om patienten gjort en delbetalning

 • Kostnadsförslag eller faktura som visar pris för varje enskild åtgärd.
 • Kontantfaktura eller annan specifikation som hänvisar till det kostnadsförslag eller faktura som delbetalningen gäller.
 • Underlag som visar att betalningen är gjord.

Om patienten har en avbetalningsplan

 • Kostnadsförslag eller faktura som visar pris för varje enskild åtgärd.
 • Kopia av avbetalningsplanen med hänvisning till det kostnadsförslag eller den faktura som planen gäller.
 • Underlag som visar att patienten betalat enligt planen.

Om socialförvaltningen betalat för tandvården

 • Kostnadsförslag som socialförvaltningens beslut grundas på.
 • Socialförvaltningens beslut.
 • Underlag som visar att betalningen är gjord.

Senast uppdaterad