Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukfall orsakade av skador ökar på sommaren


Uteliv, studsmatta, hoppa från båten till bryggan och olycka vid altanbygget: under sommaren ökar antalet fysiska skador som leder till sjukskrivning. För psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen, till exempel ryggvärk, är utvecklingen den motsatta – generellt minskar sjukfrånvaron under sommaren. Men inte för den tredje största diagnosen ”skador” som då ökar. Idag publicerar Försäkringskassan årssiffror för år 2023 för sjukfrånvaro på detaljerad nivå.

Den som är anställd och blir sjuk kan efter två veckor ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan – innan dess får man sjuklön från sin arbetsgivare. Varje år startas drygt en halv miljon sjukfall hos Försäkringskassan och de största diagnosgrupperna är psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen. De flesta sjukfall startar i januari och under sommarperioden minskar antalet startade sjukfall. I juli startar hälften så många sjukfall som i januari då flest sjukfall startar.

Mer aktivitet utomhus under sommaren – och fler sjukfall på grund av skador

Att sommaren innebär fler aktiviteter utomhus är en möjlig förklaring till att fysiska skador ökar under perioden. Fler cyklar, motionerar utomhus, åker båt och fixar i hem och sommarstugor.

– Sommaren bjuder in till både motion och annan meningsfull fritid och det är givetvis bra att vara aktiv, men man ska inte överskatta sin förmåga eller underskatta riskerna i det man gör på fritiden vilket siffrorna pekar på att vissa gör. Särskilt viktigt är det såklart för den som arbetar på sommaren, där till exempel höga temperaturer är en arbetsmiljörisk, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Underarm, handled, underben, fotled och knä

Årligen startas knappt 60 000 sjukfall på grund av olika typer av skador, till exempel ben- och armbrott. En större andel, närmare 35 procent, av dessa sker under sommarperioden maj till augusti.

De vanligaste skadorna, oftast frakturer, sker på knä−underben, handled−hand, armbåge−underarm, skuldra−överarm eller fotled−fot som tillsammans ledde till 48 000 sjukfall under 2023. Längst sjukfrånvaro orsakar skador på skuldra−överarm med i genomsnitt 70 sjukpenningdagar och skador på knä−underben med 64 sjukpenningdagar.

Sjukfallen på grund av skador ledde 2023 till 4,5 miljoner ersatta sjukdagar med en sammanlagd sjukpenningutgift på 3,5 miljarder. Även under vinter­månaderna stiger antalet skador, vilket delvis kan kopplas till olyckor på grund av snö och is.

Om statistiken

Startade sjukfall efter (detaljerad) diagnos Länk till annan webbplats.

Utbetald sjuk- och rehabiliteringspenning efter diagnos Länk till annan webbplats.

Startade sjukfall efter diagnoskapitel Länk till annan webbplats.