Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

På sommaren ökar antalet skador


Uteliv som att hoppa på studsmatta, hoppa från båten till bryggan eller att råka ut för en olycka vid altanbygget – under sommaren ökar antalet fysiska skador som leder till sjukskrivning. Däremot minskar sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa eller sjukdomar i rörelseorganen, som till exempel ryggvärk.

Man med stege uppställd mot fritidshus sommartid. Foto.

En person som är anställd och blir sjuk kan efter två veckor ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan – innan dess får man sjuklön från sin arbetsgivare. Varje år startas drygt en halv miljon sjukfall hos Försäkringskassan och de största diagnosgrupperna är psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen. De flesta sjukfall startar i januari och under sommarperioden minskar antalet. I juli startar hälften så många sjukfall som i januari.

Mer aktivitet utomhus under sommaren – och fler sjukfall på grund av skador

Att sommaren innebär fler aktiviteter utomhus är en möjlig förklaring till att fysiska skador ökar under perioden. Fler cyklar, springer, åker båt eller fixar i hem och sommarstugor.

– Sommaren bjuder in till både motion och annan meningsfull fritid och det är givetvis bra att vara aktiv, men man ska inte överskatta sin förmåga eller underskatta riskerna i det man gör på fritiden vilket siffrorna pekar på att vissa gör. Särskilt viktigt är det såklart för den som arbetar på sommaren, där till exempel höga temperaturer är en arbetsmiljörisk, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Underarm, handled, underben, fotled och knä

Årligen startas knappt 60 000 sjukfall på grund av olika typer av skador, till exempel ben- och armbrott. En större andel, närmare 35 procent av dessa, sker under sommarperioden maj till augusti.

De vanligaste skadorna, oftast frakturer, är på knä−underben, handled−hand, armbåge−underarm, skuldra−överarm eller fotled−fot. Tillsammans ledde de här skadorna till 48 000 sjukfall under 2023. Längst sjukfrånvaro orsakade skador på skuldra−överarm, med i genomsnitt 70 sjukpenningdagar, och skador på knä−underben, med 64 sjukpenningdagar.

Sjukfall på grund av skador ledde 2023 till 4,5 miljoner ersatta sjukdagar med en sammanlagd kostnad för sjukpenning på 3,5 miljarder kronor.

Om statistiken

Startade sjukfall efter (detaljerad) diagnos Länk till annan webbplats.

Utbetald sjuk- och rehabiliteringspenning efter diagnos Länk till annan webbplats.

Startade sjukfall efter diagnoskapitel Länk till annan webbplats.