Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler ansöker och får personlig assistans


Under 2023 har fler ansökt och beviljats personlig assistans, det visar Försäkringskassans årliga rapport om utvecklingen inom assistansersättningen som publiceras idag. Utvecklingen beror på lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023. Det genomsnittliga antalet beviljade assistanstimmar ökade något till i genomsnitt 134 timmar i veckan.

Inflödet av nya assistansmottagare 2023 var det största sett till antal sedan 2015. Det ökade inflödet beror både på att fler har ansökt och att en större andel av de sökande har beviljats assistansersättning under 2023, detta till följd av lagändringarna ”Stärkt rätt till personlig assistans” som trädde i kraft 1 januari 2023.

År 2023 var det drygt 610 personer som beviljades assistansersättning för första gången.

– Det är den högsta nivån sedan 2015 och var 180 fler än antalet förstagångsbeviljade 2022. Ökningen av antal förstagångsbeviljade gäller både barn och vuxna. Det var under förra året ungefär 330 barn som beviljades assistansersättning för första gången, säger Sebastian Ghannad, analytiker på Försäkringskassan.

Det totala antalet mottagare av assistansersättning har minskat sedan 2015 och fortsätter att minska även 2023 då antalet uppgick till 13 253 personer. Att antalet mottagare fortsätter att minska, trots ett större inflöde, beror på att utflödet av personer som lämnar ersättningen är fortsatt på hög nivå. I de allra flesta fall gäller det personer, huvudsakligen vuxna, som avlider.

Det genomsnittliga antalet beviljade timmar ökar något

Det genomsnittliga antalet beviljade timmar för personer med statlig assistansersättning år 2023 var 134 timmar per vecka, vilket är en ökning med 1 timme per vecka i jämförelse med 2022.

Sedan 2018 har det genomsnittliga antalet timmar ökat mer för barn än för vuxna mottagare. Det beror delvis på att barn i större utsträckning består av förstagångsbeviljade vars genomsnittliga timmar har ökat mer än för samtliga mottagare. Det beror också på att en större andel barn än vuxna har beviljats tid för sådana behov som i de flesta fall innebär många beviljade timmar, till exempel hjälp med andning.

Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen (Svar på regeringsuppdrag FK 2024/002284) Pdf, 1006 kB, öppnas i nytt fönster.