Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

30 år med personlig assistans – utveckling och trender


I år är det 30 år sedan personlig assistans infördes för att ge personer med funktionsnedsättning ökat självbestämmande och inflytande över sin egen livssituation. I en ny analys tittar Försäkringskassan på utvecklingen av statlig assistans sedan införandet: antalet mottagare, antal timmar, samt förändringar i vem som anordnar assistansen.

Före 1994 hade personer med omfattande funktionsnedsättningar begränsade möjligheter att påverka det stöd de fick från samhället. Införandet av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där personlig assistans ingår, markerade ett skifte i både synen på personer med funktionsnedsättning och det stöd samhället skulle ge.

Från institutioner och hemtjänst till personligt stöd

Under första halvan av 1900‑talet var olika typer av institutioner det stöd som fanns för personer med funktionsnedsättning. På 1960‑talet började förhållandena på institutionerna ifrågasättas och under kommande decennier genomfördes flera reformer för att personer med funktionsnedsättning skulle kunna leva som andra i samhället. År 1994 infördes LSS, där personlig assistans är en av de tio specificerade insatserna.

Sjunkande antal mottagare får fler timmar

Från införandet 1994 och fram till år 2010 ökade antalet mottagare av assistansersättning. Sedan 2015 har antalet mottagare minskat, vilket till stor del beror på att det är fler som lämnar ersättningen (framförallt för att de avlider) än som beviljas assistansersättning.

Andelen mottagare med intellektuella funktionsnedsättningar och autism har ökat medan andelen med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar minskat.

– Sedan 1994 har antalet timmar med assistans ökat från 9 till 19 timmar per dygn i snitt. Bättre kännedom om ersättningen, regeländringar och sämre hälsotillstånd hos mottagarna är några förklaringar till utvecklingen, säger Signe Holmlund Armerin, analytiker på Försäkringskassan.

Från kommun till privata anordnare

Den som har personlig assistans väljer själv vem som ska anordna assistansen. Man kan låta sin kommun vara anordnare, välja ett privat företag, ett brukarkooperativ eller själv bli arbetsgivare och anställa sina egna assistenter.

– Vi ser att andelen som väljer kommunen som anordnare stadigt minskat medan allt fler anlitar ett privat företag. Privata företag utför idag 72 procent av den assistans som betalas med assistansersättning jämfört med 5 procent år 1994, medan andelen egna anordnare eller brukarkooperativ är relativt oförändrad, säger Signe Holmlund Armerin.

Stöd till personer med omfattande funktionsnedsättningar (Korta analyser 2024:3) Pdf, 436 kB, öppnas i nytt fönster.