Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lagändringar och inflation ökar utgifterna för socialförsäkringen


Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli ungefär 12 miljarder högre år 2024 än år 2023 och beräknas landa på 246,5 miljarder.

Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för både sjuk- och föräldraförsäkringen. Samtidigt ger lagändringar som infördes år 2022 och 2023 ökade kostnader inom sjuk- och aktivitetsersättning.

Utgifterna förväntas öka inom de flesta ersättningar som Försäkringskassan administrerar. Främst förklaras ökningen av höjda ersättningsnivåer som drivs av löner och prisbasbeloppet som automatiskt räknas upp årligen och följer inflationen.

Totalt beräknas Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen bli 246,5 miljarder för år 2024, vilket är knappt 19 procent av de 1 331 miljarder som utgör statens totala budgeterade utgifter för år 2024. För sjukpenning är ökade löner och priser den huvudsakliga anledningen till att utgifterna beräknas öka under prognosperioden.

För sjuk- och aktivitetsersättningen finns flera anledningar till att utgifterna förväntas öka under 2024. Prisbasbeloppet har höjts vilket ökar ersättningsnivån. Dessutom höjdes åldersgränsen i sjukersättningen år 2023 – vilket innebär att man sedan dess kan få sjukersättning till och med månaden innan man fyller 66 år. Inflödet till sjukersättningen har också ökat sedan införandet av de så kallade äldrereglerna under hösten 2022, vilka innebar att kraven för personer över 60 år att få sjukersättning sänktes.

Utgifterna inom föräldraförsäkringen förväntas också att öka under hela prognosperioden. Kostnaderna drivs av både föräldrapenning och ersättning för vab. Båda ersättningarna påverkas av stigande inkomster som leder till högre ersättningsnivåer.

Prognosen

Utgiftsprognos för budgetåren 2024–2027 (Rapport 2024-02-05) Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.