Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Psykisk ohälsa kostar samhället mest


Försäkringskassan betalade under 2022 ut 39,5 miljarder i sjukpenning och största delen gick till stressrelaterad psykisk ohälsa och depressioner. Det visar en ny rapport som släpps idag där kostnaderna för olika sjukdomar har sammanställts.

– Att se hur stora utgifterna är för olika diagnoser är en viktig del av diskussionen om hur samhället arbetar med förebyggande hälsoarbete samt vård och behandling, säger Ulrik Lidwall.

Sammanställningen visar att psykiatriska diagnoser, där stressrelaterad psykisk ohälsa ingår, stod för 42 procent av sjukpenningskostnaderna under förra året. Därefter kommer rörelseorganens sjukdomar, som utgjorde 18 procent och gäller exempelvis sjukdom i rygg, axlar och leder. Skador, som ben- eller armbrott samt knäskador, stod för 8 procent. Tumörer, främst bröstcancer, stod för 6 procent av utgifterna.

Bland både kvinnor och män dominerar psykiatriska diagnoser men medan utmattningssyndrom är vanligast för kvinnor så utgör depressioner den största kostnaden för män.

Psykisk ohälsa går att förebygga

Forskningen visar att arbetsmiljön har stor betydelse för hur många som behöver vara sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser. Detta gäller särskilt inom de kvinnodominerade välfärdsyrkena där systematiska arbetsmiljöproblem leder till omfattande sjukfrånvaro.

– Arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro bland sina medarbetare, säger Ulrik Lidwall. Genom att agera tidigt kan man förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering. Det är något som hela samhället tjänar på.

I oktober presenterade Försäkringskassan lägesrapporten ”Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv”, där myndigheten närmare beskrev hur sjukskrivningar de senaste 30 åren har gått från att domineras av rörelseorganens sjukdomar till att det idag är psykisk ohälsa som dominerar.

Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan kommer från och med nu att presentera statistiken årligen i statistikdatabasen.

Statistikdatabasen Länk till annan webbplats.

Korta analysen

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Utbetald sjukpenning för olika diagnoser (Korta analyser 2023:7) Pdf, 717 kB, öppnas i nytt fönster.