Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fel siffra i rapporten psykisk ohälsa i dagens arbetsliv


I Försäkringskassans lägesrapport ”Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv” som publicerades den 17 oktober finns ett fel på sidan 6.

Korrekt uppgift nedan (fel inom parentes):

”Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet personer som är sjukfrånvarande med stressrelaterad diagnos från 32 700 (28 200) till 42 000 – en ökning med 29 (49) procent.”

Detta påverkar inte de övergripande slutsatserna i rapporten – det vill säga att:

  • Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress
  • Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall
  • Stressrelaterade sjukfall är vanligast