Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skillnader i nyttjandet av sjuk­försäkringen mellan olika grupper


Det finns stora köns­skillnader i nyttjandet av sjukförsäkringen, men det gap som ökat mest de senaste 20 åren är det mellan kvinnor med hög respektive låg inkomst. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Två kvinnor i blå arbetskläder för vårdpersonal.

Sedan tidigare är det väl känt att det finns stora könsskillnader bland sysselsatta i nyttjandet av sjukpenning, där kvinnor i genomsnitt har dubbelt så många sjukpenningdagar som män. Men det gap som ökat mest de senaste 20 åren är det mellan kvinnor med hög respektive låg inkomst.

– Bland sysselsatta kvinnor med hög inkomst var det 9,1 procent som någon gång under 2021 fick sjukpenning, att jämföra med 21,1 procent i lägre inkomstgrupper. Motsvarande skillnad finns även för män, där män med högst inkomst har ett betydligt lägre nyttjande, säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker på Försäkringskassan och författare till rapporten.

Färre får sjukersättning

Analysen visar också att andelen i befolkningen som får sjukersättning har minskat över tid vilket har sin förklaring i de regeländringar som kom 2008. Bland utrikes födda är minskningen tydligast. Av de som varit i Sverige i över 10 år var det 16,2 procent som nyttjade sjukersättningen 2005. Under 2021 var det 5 procent som gjorde det.

– Under samma period har inrikes födda gått från ett nyttjande på 9,4 till 3,9 procent. Det innebär att skillnaderna mellan hur inrikes födda och utrikes födda tar del av sjukersättningen har minskat väsentligt över tid, säger Alma Wennemo Lanninger.

Ytterligare skillnader som tas upp i rapporten rör regionala förhållanden. Boende i storstäder har ett lägre nyttjande av sjukförsäkringen än boende i pendlingskommuner och landsbygdskommuner. I Stockholms län är nyttjandet av både sjukpenning och sjukersättning lägre än i övriga län. Nyttjandet av sjukpenning är som högst i Dalarnas län medan nyttjandet av sjukersättning är som högst i Kalmar och Norrbottens län.

Rapporten är ett av rapporteringsuppdragen i årets regleringsbrev där Försäkringskassan ska analysera skillnader i nyttjande av sjukförsäkringen mellan olika grupper. Regeringsuppdraget består av fyra delleveranser där den första kommer den 1 november och den sista i april 2025.

Analys av skillnader i nyttjande av sjukförsäkringen – Delrapport 1 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2023/002328) Pdf, 910 kB, öppnas i nytt fönster.