Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler får assistans­ersättning efter lagändring


Den första januari i år ändrades regelverket kring assistans­ersättning. Lag­ändringarna kallas Stärkt rätt till personlig assistans och den första analysen indikerar att ändringarna haft effekt.

Försäkringskassan har haft ett regeringsuppdrag att följa upp lagändringarna, ett uppdrag som vi slutredovisade den 27 oktober. Uppföljningsperioden är kort – endast sju månader. Det innebär att vi är försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser, men vi kan ändå se att analysen indikerar att lagändringarna haft den effekt som lagstiftaren önskat.

Tre personer spelar Fia; en ung flicka med två kvinnliga assistenter.

Fler personer har fått ersättning

Under perioden januari till och med juli 2023 beviljades 434 personer assistansersättning. Det är 165 personer fler än motsvarande period året innan.

Ingeborg Watz Forslund, verksamhetsområdeschef med ansvar för assistansersättning:

– Sju månader är generellt en väldigt kort tid att utvärdera en omfattande lagändring. Vårt uppdrag var att följa upp januari till och med juli och vi kommer självklart fortsätta följa utvecklingen för att se om och i så fall hur det utvecklas över tid.

Det har pratats om att inte ens 10 barn fått assistansersättning efter lagändringen och att syftet med ändringen kommit på skam.

– Vår analys visar att det inte alls stämmer. 2022 beviljades 135 barn assistansersättning under denna period, i år var det 210 barn. Även vad gäller antal timmar man beviljas har det ökat. Störst är det för åldern 1–6 år, där är ökningen nästan 11 timmar i veckan, säger Ingeborg Watz Forslund.

Om du vill läsa svaret i sin helhet:

Uppföljning av reformen Stärkt rätt till personlig assistans, slutredovisning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2023/003497) Pdf, 1007 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagändringen i korthet

För att kunna få statlig personlig assistans måste en person behöva hjälp med ett antal behov, det som i lagtexten kallas grundläggande behov, minst 20 timmar per vecka. De två stöden tillkom i samband med lagändringen.

  • andning
  • personlig hygien
  • att äta och dricka
  • av- och påklädning
  • kommunikation med andra
  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Utöver det togs reglerna om normalt föräldraansvar bort och ersattes av ett schabloniserat föräldraavdrag.