Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rekord­många sjuk­skrivningar på grund av stress


Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stress­relaterade sjukfall som är vanligast.

Innan millennie­skiftet var sjukskrivning på grund av sjukdomar i rörelse­organen, till exempel ont i rygg eller nacke, vanligast vid längre sjukfall. I det nya arbetslivet har kvinnor betydligt högre sjukfrånvaro än män och vissa branscher är mer drabbade än andra. Samtidigt är forskningen tydlig med att arbetsmiljö är den viktigaste faktorn bakom utvecklingen. Idag släpper Försäkrings­kassan rapporten ”Från ryggont till utmattning", det första numret i den årligt återkommande serien ”Försäkrings­kassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv”.

Kvinna i orange polotröja med en vit mapp i famnen.

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro i en rad ekonomiskt utvecklade länder, däribland Sverige. Men det som blivit vanligare över tid är inte psykiska sjukdomar, som exempelvis schizofreni, utan stress­relaterad psykisk ohälsa som utmattnings­syndrom. Stress­relaterade sjukskrivningar har aldrig tidigare varit så många till antal för både kvinnor och män, både för startade och pågående sjukfall. I det första numret av en ny analysserie har Försäkrings­kassan tittat på utvecklingen och dess orsaker.

– I takt med att arbetslivet förändrats och gått från hög grad av industri­produktion till en mer tjänsteproducerande ekonomi så har även den arbets­relaterade ohälsan förändrats. Idag är det inte fysiska åkommor som dominerar längre sjukskrivningar, utan istället är det stressrelaterade sjukskrivningar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkrings­kassan och huvud­författare till rapporten.

Kända orsaker – strukturella problem i kvinnodominerade branscher

Det är väl belagt inom forskning att det främst är dålig arbetsmiljö som orsakar stress­relaterad sjukfrånvaro och en viktig förklaring till hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg är en obalans mellan krav och resurser.

– Om arbetsmiljön präglas av höga eller ökande krav som inte balanseras med tillräckliga resurser, exempelvis kontroll över den egna arbets­situationen och socialt stöd, eller erkännande och uppskattning, så ökar risken för stress­relaterad sjukskrivning kraftigt, säger Ulrik Lidwall.

Psykiatriska diagnoser ger långvariga sjukskrivningar

I genomsnitt blir sjukfall kopplade till psykiatriska diagnoser längre än andra diagnoser och har en genomsnitts­längd på 90 dagar, jämfört med 49 dagar för samtliga diagnoser. Diagnosen ”akuta stressreaktioner”, som beror på yttre händelser, innebär sjukskrivning i ca 40 dagar. Den allt vanligare diagnosen ”utmattnings­syndrom”, som beror på långvarig negativ stress, innebär ofta sjukskrivningar i ett halvår eller mer.

– Kortare sjukskrivningar innebär mindre inkomst­bortfall för individen och mindre utgifter för den allmänna sjukförsäkringen. Långvariga sjukskrivningar innebär omfattande kostnader för både individen och samhället, främst i form av produktions­bortfall, ökade sjukpenning­utgifter och personligt lidande, säger Ulrik Lidwall.

Om analysen

Från ryggont till utmattning är det första numret i den årligt återkommande analys­­serien Försäkrings­kassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv.

Försäkrings­kassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.