Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Omvårdnads­bidraget går oftast till kvinnor


Kvinnor ansöker oftare om omvårdnads­bidrag än män – och i tre av fyra föräldra­par är kvinnan ensam mottagare av ­bidraget. En ny analys från Försäkringskassan visar att familjens inkomst har viss betydelse för hur omvårdnads­bidraget fördelas.

Syftet med omvårdnads­bidraget är att förbättra de ekonomiska förutsätt­ningarna för föräldrar till barn med en funktions­nedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver, utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder som inte har någon funktions­nedsättning. I en ny analys har Försäkrings­kassan tittat på hur föräldrar ansöker om och fördelar omvårdnads­bidraget.

Vanligast är att kvinnor ansöker om och är mottagare av omvårdnads­bidraget

I 71 procent av fallen var det en förälder som enskilt ansökte om omvårdnadsbidrag och oftast var det en kvinna. I 29 procent av fallen ansökte båda föräldrarna.

Kvinnor var ensamma mottagare av omvårdnads­bidrag i 75 procent av fallen och män ensamma mottagare i 12 procent av fallen. Resterande 13 procent delade på utbetalningen.

– Det är vanligare att mottagare av omvårdnads­bidrag delar lika på utbetalningen om de har yngre barn, inte bor ihop med den andra föräldern, om mannen eller båda föräldrarna är inrikes födda eller om båda föräldrarna har eftergymnasial utbildning, säger Signe Holmlund Armerin, analytiker på Försäkrings­­kassan.

Inkomst­nivån har viss betydelse för hur omvårdnads­bidraget fördelas

Hur bidraget fördelas mellan föräldrar som bor ihop beror delvis på vem som har den högsta inkomsten. I de fall kvinnan hade den högre inkomsten var 62 procent av mottagarna kvinnor. När mannen hade den högre inkomsten var 81 procent av mottagarna kvinnor.

– Att dela lika på omvårdnads­bidraget är relativt ovanligt oavsett föräldrarnas inkomst­nivå. Men högst andel som delade lika på utbetalningen, 16 procent, finns i de fall då båda föräldrarna har en hög inkomst, säger Signe Holmlund Armerin.

Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning (Kort analys 2023:5) Pdf, 469 kB, öppnas i nytt fönster.