Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Miljoner fler vab-dagar efter pandemin


Under covid‑19 ökade uttaget av vab kraftigt och sedan dess fortsatt att ligga på förhöjda nivåer. 2022 betalades det ut 1,9 miljoner fler dagar jämfört med år 2019 visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Uttaget av vab-dagar var särskilt högt vid det initiala utbrottet av covid‑19 i början av 2020, för att toppa igen i samband med utbrottet av omikronvarianten och säsongsinfluensan vid årsskiftet 2021–2022. Efter det har uttaget av vab-dagar fortsatt att ligga på höga nivåer och i början av 2023 var uttaget högre än under stora delar av pandemin.

– I samband med pandemin såg vi en nära tredubbling av antalet dagar där föräldrar angav förkylning som anledning till att barnet hölls hemma, och det vi ser nu är att det förkylningsrelaterade vårdandet håller i sig. Mot slutet av 2021 började övriga sjukdomar så som magsjuka öka igen efter att ha legat på låga nivåer under pandemin. Kombinationen av en fortsatt hög nivå av förkylningsrelaterad vab och en återgång till normala nivåer för övriga sjukdomar kan förklara den oväntade utvecklingen av vab‑uttag även efter pandemin, säger Love Sjölund, analytiker på Försäkringskassan.

Mer jämställt uttag under pandemin

Mäns andel av utbetalda vab‑dagar har ökat långsamt över tid. Och i samband med pandemin accelererade mäns uttag och deras andel ökade betydligt snabbare än tidigare. Mellan 2020 och 2021 ökade mäns andel med 1,5 procent. Ökningen tycks dock vara ett övergående fenomen. År 2022 minskade mäns andel till 38,7 procent och har under 2023 fortsatt att minska.

Mäns andel av utbetalda vab-dagar

År

Mäns andel av utbetalda vab-dagar

2019

37,9 procent

2020

38,7 procent

2021

39,3 procent

2022

38,7 procent

Försäkringskassans rapport omfattar riket som helhet, det finns ingen analys för enskilda län.

Rapporten

Uppföljning av nyttjandet av tillfällig föräldrapenning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2023/017942) Pdf, 493 kB, öppnas i nytt fönster.