Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pandemins inverkan på socialförsäkringen klingar av men vissa mönster består


Pandemins effekter på socialförsäkringen avtog 2022. Det märks bland annat genom att antalet mottagare av sjukpenning i stort återgick till 2019 års nivåer. Däremot är det fortfarande färre som går till tandläkaren än före pandemin och rekordmånga föräldrar är hemma med sjuka barn. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras i dag.

– Statistiken för 2022 visar tydligt att vissa effekter av pandemin är avtagande men att vissa mönster består. Det var bland annat två procent färre som fick tandvårdsbidrag jämfört med 2019, och trots borttagna restriktioner har uttagna dagar för vab fortsatt att öka under 2022, främst bland kvinnor. Under förra året togs det totalt ut 8,6 miljoner dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan.

  • Dagarna med ersättning för tillfällig föräldrapenning för vård av barn har ökat under och efter pandemin och var i genomsnitt 10,2 dagar för kvinnor och 8,4 dagar för män under 2022 vilket är en ökning jämfört med 2019 med 1,9 dagar för kvinnor och 1,7 dagar för män.
  • Totalt fick 618 000 personer sjukpenning någon gång under år 2022 varav 63 procent var kvinnor och 37 procent var män. Jämfört med 2021 minskade antalet mottagare med 2 procent bland män och ökade med 1 procent bland kvinnor.
  • Psykiska sjukdomar var fortfarande den vanligaste diagnosen i pågående sjukfall i slutet av 2022 med 50 procent av sjukfallen för kvinnor och 39 procent av sjukfallen för män.
  • Smittbärarpenning brukar omkring 300–400 personer få årligen vilket ökade till över 100 000 personer år 2022 då covid‑19 klassades som samhällsfarlig sjukdom under pandemin.
  • Totalt 67 procent av befolkningen i åldrarna 24 år eller äldre har använt det allmänna tandvårdsbidraget under tvåårsperioden 1 juli 2020 till 30 juni 2022. Andelen är högre bland kvinnor än bland män i alla åldersgrupper upp till 79 år.
  • 1,7 miljoner föräldrar tog emot allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2022. Av dessa föräldrar var 66 procent kvinnor och 34 procent män.
  • Försäkringskassans utbetalningar i trygghetssystemet var 245,9 miljarder kronor 2022 vilket motsvarar 4,1 procent av BNP. År 2021 var samma andel 4,6 procent av BNP.

Socialförsäkringen i siffror

Den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror ger en övergripande beskrivning av den svenska socialförsäkringen med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik.

Socialförsäkringen i siffror 2023 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev

Om du vill ta del av fler av våra publikationer, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev statistik och analys (ui.ungpd.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.