Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Minskad kompensation från sjukförsäkringen över tid


Efter decennier av stigande reallöner har kompensationsgraden i sjukförsäkringen successivt minskat, särskilt för personer med högre inkomster. År 1995 var kompensationsgraden i genomsnitt 74 procent för dem som hade sjukpenning – motsvarande siffra för år 2021 var drygt 66 procent.

Kompensationsgraden inom sjukpenning – alltså hur stor andel av lönen som ersätts av sjukpenning – påverkas av både reallöner och politiska beslut. Detta eftersom ersättningen utgår som en procent av lönen men bara upp till ett visst tak.

År 1995 låg kompensationsgraden på i genomsnitt 74 procent vilket fram till år 2021 hade minskat till 66 procent.

Klart lägre kompensationsgrad för dem med högst arbetsinkomster

De med arbetsinkomster runt medianinkomsten har, med undantag för en period i slutet av 1990-talet, haft en kompensationsgrad omkring 75 procent när de varit sjukskrivna med sjukpenning. För de 20 procent med högst inkomster låg kompensationsgraden år 1995 på 69,5 procent – idag är motsvarande siffra 48 procent.

– För dem med högst inkomster har kompensationsgraden i den allmänna sjukförsäkringen minskat kraftigt över tid vilket beror på att lönerna har ökat mer än taket i sjukförsäkringen har skrivits upp. För dem med högst inkomster innebär det ett ökat behov av kompletterande försäkringsskydd, såsom kollektivavtalade eller privata sjukförsäkringar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och författare till rapporten.

Män har högre löner – vilket ger lägre kompensationsgrad

Den genomsnittliga arbetsinkomsten är högre för män än för kvinnor och därför har män oftare en större del av sin arbetsinkomst över inkomsttaket i sjukförsäkringen – vilket innebär att mäns kompensationsgrad är lägre än kvinnors: 64,5 procent respektive 68 procent under år 2021.

– Samma gäller om vi tittar på yrken. Yrken med krav på högskolekompetens och chefsbefattningar har lägre kompensationsgrad och inom dessa yrken har också kompensationsgraden sjunkit mest – vilket återigen hänger ihop med löneläget, säger Ulrik Lidwall.

Rapporten

Ekonomisk trygghet vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom (Korta analyser 2023:3) Pdf, 519 kB, öppnas i nytt fönster.