Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler beviljas fortfarande assistansersättning än före lagändringarna 2019–2020


Efter att hjälp med andning och sondmatning, genom lagändringar 2019 och 2020, blev grund för rätten till assistansersättning har fler beviljats ersättning, en effekt som dock mattats av något. Det totala antalet mottagare av assistansersättning fortsätter minska trots detta. Det beror till stor del på att det är färre som beviljas ersättning än som ersättningen upphör för, vilket i sin tur oftast beror på att personen avlider. Detta visar Försäkringskassans årliga rapport till regeringen.

Idag presenterar Försäkringskassan rapporten ”Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen”. Rapporten är ett svar på regeringsuppdraget om att ta fram och redovisa indikatorer för att kunna följa assistansersättningens utveckling.

2019 och 2020 infördes ändringar i lagstiftningen som ökade möjligheten att få personlig assistans för hjälp med andning och måltider i form av sondmatning. Lagändringarna har bidragit till att fler personer, främst barn under sju år, har fått rätt till assistansersättning.

Under 2022 minskade det totala antalet barn och vuxna som har assistansersättning med två procent och uppgick till knappt 13 400 personer.

− Minskningen beror till stor del på att det är färre som beviljas ersättning jämfört med hur många som ersättningen upphör för. Detta trots att hjälp med andning och sondmatning har gjort att fler beviljats ersättning jämfört med före lagändringarna 2019 och 2020. Antalet som beviljades ersättning och hade behov av hjälp med andning eller sondmatning minskade dock något under 2022, säger analytiker Martin Hurtig som skrivit rapporten tillsammans med analytikerna Sebastian Ghannad och Johan Olofsson.

Rapporten

Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen (Svar på regeringsuppdrag – FK 2023/002100) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fakta

Du kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att hantera ett antal behov. Vilka det är räknas upp i lagtexten där de kallas grundläggande behov.

De är:

 • andning
 • personlig hygien
 • att äta och dricka
 • av och påklädning
 • kommunikation med andra
 • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
 • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Om du får assistansersättning för grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan du även få ersättning för hjälp med andra personliga behov. För att du ska ha rätt till assistansersättning gäller också att du ska:

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • inte har fyllt 66 år när du ansöker
 • vara försäkrad i Sverige.
 • Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.