Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan driver molntjänst för svenska myndigheter


Behovet av säkra plattformar för informationsdelning och distansmöten ökar kraftigt, både inom myndigheter, mellan myndigheter och med andra samverkanspartners. Inom ramen för Försäkringskassans uppdrag att driva samordnad IT åt andra myndigheter – som nu förlängs till den 31 december 2024 – erbjuds därför sedan en tid en egen molnbaserad plattform för myndigheter.

Plattformen kallas SAFOS (samarbetsplattform för offentlig sektor) och togs i drift tidigare i år. Kraven på säkerhet är hög eftersom både känsliga personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter kan behöva delas.

− Att arbeta i en hybrid av fysiska och digitala möten är det nya normala. Samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer, men även med enskilda individer, förutsätts kunna ske digitalt. När vi genom regeringsuppdraget träffade och anslöt myndigheter såg vi behovet av säkra molntjänster som uppfyller de regelverk som svenska myndigheter har att förhålla sig till. All drift och förvaltning av vår samarbetstjänst sker i Försäkringskassans egna datacenter av vår egen säkerhetsklassade personal, säger Peter Haglind, IT‑direktör på Försäkringskassan.

SAFOS innehåller funktioner för delning av dokument och dokumenthantering och under nästa år lanseras även mötesfunktioner som video och chatt.

Försäkringskassan har sedan 2017 haft uppdraget att erbjuda säker och samordnad IT-drift för svenska myndigheter, ett uppdrag som nu alltså förlängs till den 31 december 2024. Fram till nu är åtta myndigheter anslutna, bland andra Barnombudsmannen, Statens servicecenter och E‑hälsomyndigheten.

− Sedan vi fick uppdraget har vi hela tiden arbetat med att utveckla vårt erbjudande. Pandemin innebar såklart speciella utmaningar som vi dragit nyttiga lärdomar av och som vi kunnat omsätta till lösningar. Det nu kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget innebär att en samordnad och säker statlig IT-drift aldrig har varit viktigare, och det styr hur vi arbetar med systemens robusthet och motståndskraft, säger Peter Haglind.

Försäkringskassan erbjuder allt från ett helhetsåtagande av IT-drift inklusive IT-arbetsplatser för myndigheter med liten eller ingen IT-avdelning, till enstaka tjänster för myndigheter som sköter det mesta av driften själva.

− Anslutningar av myndigheter som behöver hjälp med hela sin IT-drift fortsätter men den största efterfrågan finns hos myndigheter som bara behöver enskilda tjänster, exempelvis den digitala tjänstelegitimationen EFOS men även tjänster för att kunna jobba i extern samverkan, säger Peter Haglind.