Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

ALS-drabbade ska prioriteras vid handläggning av assistansersättning


För den som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort, till exempel den neurologiska sjukdomen ALS, är den normala handläggningstiden vid ansökan om assistansersättning inte tillräckligt snabb. Därför inför Försäkringskassan nu en hantering där dessa fall kommer prioriteras med förtur. Något som ska korta processen till beslut, både vid nyansökan och ansökan om fler timmar, till 45 dagar.

– Vi behöver ha en snabb och smidig handläggning för att ge bra service till personer med sjukdomar som har ett snabbt förlopp som ALS, så att de får det stöd de behöver i rätt tid, säger Ingeborg Watz Forslund, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska, inom ramarna för lagstiftningen, göra allt som är möjligt för att de sökande ska få sitt beslut fort. Dessa ansökningar kommer att få förtur i handläggningen och kontakterna med den sökande samt hälso- och sjukvården ska förenklas och påskyndas. Det innebär till exempel att myndigheten i större utsträckning kommer använda lagstiftningens möjligheter att fatta tillfälliga beslut i de fall ytterligare utredning behövs. I målet om 45 dagar är kommuniceringstiden inräknad.

I arbetet med att skapa en mer ändamålsenlig handläggning har Försäkringskassan haft en nära dialog med Neuroförbundet.

– Vi är tacksamma för den goda dialog vi haft. Det har bland annat hjälpt oss att få en ännu djupare kunskap om målgruppens situation och behov i förhållande till myndigheter och hälso- och sjukvård, säger Ingeborg Watz Forslund.