Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Stressrelaterade sjukskrivningar ökar igen efter pandemin


Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser – framförallt stressrelaterade sådana – ökar igen efter att ha minskat under åren med pandemirestriktioner. Kvinnor står för en stor del av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa.

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan år 2010 och står idag för närmare hälften av alla pågående sjukfall. Framförallt ökar sjukskrivningar på grund av stress – bland annat utmattningssyndrom – medan psykiska sjukdomar – till exempel schizofreni eller psykoser – står för en liten och stabil del av sjukfrånvaron.

Den senaste statistiken visar att mellan juli 2019 och juli 2022 ökade antalet personer sjukskrivna med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 – en ökning med 13 procent. 79 procent av alla stressrelaterade pågående sjukfall utgörs av kvinnor. Likaså har antalet startade sjukfall under en månad – alltså nya sjukfall – på grund av stress ökat från 6 400 i mars 2019 till 7 300 i mars 2022 – en ökning på 14 procent. Av de nya sjukfallen utgör kvinnor 75 procent.

Under pandemiåren 2020 och 2021 sågs en minskning av sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa och det är först därefter som ökningen skett.

– Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat under längre tid, men varför det minskade under pandemin kan ha flera möjliga orsaker. Många kunde arbeta hemifrån och fick lättare ihop sin vardag eller var permitterade och behövde inte sjukskriva sig. Sen gjordes heroiska insatser av många med samhällskritiska yrken under pandemin, exempelvis inom sjukvården, men brist på återhämtning tar till slut ut sin rätt, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Förebyggande arbete nyckel för att undvika sjukskrivning

Det finns kunskapsluckor om vilka rehabiliteringsinsatser som faktisk fungerar för sjukskrivna i psykisk ohälsa – något som Försäkringskassan, representanter för hälso- och sjukvården, arbetsgivarorganisationer och fackförbund tillsammans nyligen slog fast.

– Det som däremot varit känt länge är att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt och det bästa för alla är självklart om sjukskrivning helt kan undvikas. Framförallt ser vi att ett systematiskt arbetsmiljöarbete – där man fångar upp risker tidigt och sedan på ett systematiskt sätt agerar för att minska dessa risker – verkligen fungerar. Det är det bästa för både medarbetaren som inte blir sjuk och även för arbetsgivaren som kan behålla sin anställda, säger Ulrik Lidwall.

Ny statistik från Försäkringskassan om sjukskrivningar

Antal personer som är sjukskrivna på grund av stress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Startade sjukfall på grund av stress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser och om vikten av förebyggande arbete

Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser (Socialförsäkringsrapport 2020:8) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Stärkt samarbete kring psykisk ohälsa

Stärkt samarbete för stöd vid psykisk ohälsa