Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

När assistansersättning upphör är det oftast på grund av flytt till boende


I en ny studie har Försäkringskassan analyserat orsaker till att assistansersättning sänks eller upphör. När ersättningen upphör beror det oftast på att mottagaren flyttat till ett annat boende där hjälpen som assistansersättningen täckte ingår i boendet.

När ersättningen har sänkts har det oftast berott på att mottagaren vistas i daglig verksamhet eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Att ersättning upphör efter en ansökan om fler timmar är ovanligt. För ungefär en procent av alla ansökningar eller anmälningar om fler timmar har beslutet inneburit att ersättningen upphört och för tre procent har ersättningen sänkts.

− Den här studien visar att de flesta beslut när ersättningen upphör eller sänks gäller assistansmottagare som är yngre än 25 år. Detta beror bland annat på att förändringar sker naturligt i en ung människas liv, säger Signe Holmlund Armerin, analytiker på Försäkringskassan och ansvarig för rapporten.

Andra orsaker än de ovan nämnda till att ersättningen sänkts är att mottagaren vistas i förskola, skola och fritids, eller att mottagarens behov delvis tillgodoses genom sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

I 20 procent av fallen har andra förändringar än att mottagaren fått ett annat samhällsstöd varit orsaken till att ersättningen upphört eller sänkts. Det vanligaste är då att hälsotillståndet förändrats. Andra förändringar har varit mottagarens boendesituation eller civilstånd.

I 15 procent av ärendena har ersättningen förändrats på grund av att mottagaren tidigare har lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan om behovet av personlig assistans.

− Sedan 1 april 2018 ska Försäkringskassan inte längre ompröva rätten till assistansersättning när det gått två år sedan ersättningen senast prövades. Därför är det viktigt att den som är mottagare av en ersättning från Försäkringskassan anmäler ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken på ersättningen, för att inte drabbas av återkrav, säger Signe Holmlund Armerin.

Rapporten

Omfattning av och orsaker till att assistansersättning sänks eller upphör (PM 2022:4) Pdf, 733 kB, öppnas i nytt fönster.