Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fortfarande störst antal sjukfall inom vård- och omsorg


Försäkringskassan presenterar idag nya uppdaterade siffror över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer. Det största antalet sjukfall finns alltjämt inom vård- och omsorgsyrkena som fått dra ett tungt lass under pandemin.

Yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro

Vård- och omsorgspersonal

Här finns yrken som barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, tandsköterskor, skötare och vårdare. Sjukfrånvaron i gruppen var 174 sjukfall per tusen förvärvsarbetande år 2021 och här arbetar närmare 560 000 personer, varav 450 000 kvinnor. Högst sjukfrånvaro finns bland undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende med närmare 226 sjukfall per tusen arbetande år 2021.

Sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare

Är exempel på yrkesgrupper med längre utbildning men med många sjukfall. Sjuksköterskor har 152 sjukfall per tusen arbetande, förskollärare har 178 sjukfall per tusen arbetande och socialsekreterare har 133 sjukfall per tusen arbetande.

En mindre yrkesgrupp med hög sjukfrånvaro är professionella idrottsutövare med 205 sjukfall per tusen arbetande. För samtliga yrken är antalet sjukfall 105 per tusen arbetande för år 2021, vilket är färre under det första pandemiåret 2020 då antalet var 123 per tusen arbetande.

Fakta

Uppgifter om yrke och bransch är hämtade från SCB:s register, vilket inkluderar i stort sett alla förvärvsarbetande och folkbokförda personer i Sverige den 31/12 respektive år.

Statistiken

Sjukfrånvaro per yrke Excel, 409 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukfrånvaro per bransch Excel, 738 kB, öppnas i nytt fönster.