Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Stärkt samarbete för stöd vid psykisk ohälsa


Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och varannan person med längre sjukskrivning har en psykiatrisk diagnos. Nu stärker Försäkringskassan samarbetet med andra aktörer i sjukskrivningsprocessen för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur vi bäst kan stötta sjukskrivna tillbaka i arbete.

Hösten 2019 initierade Försäkringskassans ledning ett stort rådslag inom sjukförsäkringen där myndigheten träffade ett tjugotal andra aktörer involverade i sjukskrivningsprocessen. Syftet var att stärka samarbetet för att kunna ge bättre stöd till individen genom hela sjukskrivningsprocessen. En insikt efter rådslagen är att det behövs mer kunskap om psykisk ohälsa för att kunna ge bättre stöd och rehabilitering till individen.

– Vi har beslutat att vi tillsammans med övriga aktörer ska göra ett arbete med samordnad kunskapsspridning, utifrån det vi faktiskt vet kopplat till anpassning och rehabilitering vid psykisk ohälsa. Det är något vi ser ett stort behov av, säger Michael Boman, tf områdeschef inom Avdelningen för sjukförsäkringen.

Nu skapas därför ett kunskapsforum där organisationerna kan dela kunskap och erfarenheter med varandra och identifiera kunskapsluckor där mer forskning behövs.

Bland de organisationer som deltar i samarbetet finns:

  • Svenskt näringsliv
  • SKR
  • Arbetsförmedlingen
  • Arbetsgivarverket
  • Sveriges Företagshälsor.