Besök oss

Besök oss

Här hittar du adresser till våra servicekontor och digitala servicepunkter. På servicekontoren träffar du handläggare som kan hjälpa dig med ärenden som rör Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. På digitala servicepunkter får du hjälp med att själv hantera dina ärenden via respektive myndighetens hemsida.

Våra servicekontor är stängda röda dagar, helgdagar samt julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. Vi har förkortade öppettider på valborgsmässoafton och trettondagsafton.

 Servicekontoren har inga brevlådor. Den som ändå vill lämna in pappershandlingar har två alternativ, antingen att posta dessa i ett frankerat kuvert till berörd myndighet eller att lämna in dem på ett servicekontor under ordinarie öppettider. 

På servicekontoret får du hjälp med:

  • Blanketter
  • Ansökningar
  • Självbetjäningstjänsterna
  • Allmän information
  • Information om ditt ärende      
  • På vissa kontor kan du ansöka om id-kort, se information på respektive kontor

På digitala servicepunkter får du hjälp med:

  • allmän vägledning
  • självbetjäningstjänster