Vanliga frågor TandvårdenMest ställda frågor just nu

Varför har jag inte fått min utbetalning?

+

-

Försäkringskassan skapar en betalfil en gång i veckan. Den skapas natten mellan måndag och tisdag och skickas till banken på onsdag. Pengarna finns sedan på vårdgivarens bankgiro/bankkonto torsdag samma vecka som betalfilen har skapats. Det innebär att för patientbesök som Försäkringskassan har beslutat på en måndag sker utbetalning samma vecka. För patientbesök som är beslutade på en tisdag eller senare sker utbetalningen veckan därpå.

Vilka patienter har rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

+

-

Jag är ansluten hur kommer jag igång?

+

-

Det första du måste göra är att logga i i Tandvårdsportalen och lägga in ditt bankgiro annars kan du inte rapportera in dina patientbesök.

Lägga in bankgiro (pdf, öppnar nytt fönster)

Jag har loggat in med Mobilt BankID i min mobila enhet men det ser konstigt ut – vad är felet?

+

-

Sidorna är inte helt anpassade för mobila enheter än. Du kan prova att använda de funktioner du vill, men vi kan inte lova att de fungerar fullt ut.

Varför kan jag inte se STB på patienten?

+

-

I alla journalsystem samt Tandvårdsportalen finns STB inlagt, det är du som vårdgivare som avgör om patienten har rätt till det eller inte. När ni rapporterar in åtgärder som är STB-relaterade och anger patientens sjukdom eller funktionsnedsättning så kommer möjligheten att begära STB upp.

Varför kan jag inte logga in i Portalen?

+

-

Kontrollera att din e-legitimation fungerar som den ska.
E-legitimation

Tandvårdsportalen fungerar bäst med Internet Explorer version 7, 8 och 9. Används någon annan version av Internet Explorer eller någon annan webbläsare, exempelvis Firefox, finns det en risk att inte alla funktioner i tandvårdsportalen fungerar.

Tandvårdsportalen är inte anpassad för Internet Explorer 11 ännu. Du som använder den versionen kan behöva ställa in webbläsaren att använda kompatibilitetsvyn för att det ska fungera, se instruktion på Microsofts hemsida
Korrigera visningsproblem för webbplatser med Kompatibilitetsvy (windows.microsoft.com, öppnar nytt fönster)

Om det av någon anledning finns en generell driftstörning så läggs information om det ut på vår webbplats. Du kan se om det finns driftstörningar när du loggar in i Tandvårdsportalen.

Hur ansluter jag min mottagning?

+

-

Om du är anställd tandläkare eller tandhygienist inom Folktandvården eller Praktikertjänst, behöver du inte fylla i eller skicka in någonting. Ansvariga för ditt vårdgivarföretag sköter anmälningen åt dig på central nivå. 

Blankett 7002 gäller för befintliga vårdgivare som vill ansluta ytterligare mottagningar, samt helt nya vårdgivare. 

Uppgift om om bankgiro finns inte med på mottagningsblanketten, utan kan endast fyllas i via Tandvårdsportalen av vårdgivaradministratören. 

OBS! Vårdgivaradministratör kan ej skapa egna mottagningar via Tandvårdsportalen, utan detta måste göras genom att skicka in en blankett för mottagning. 

Blankett 7003 gäller för uppgifter för ny vårdgivare som vill anmäla sig till Försäkringskassan. 

7002 Anslutning anmälan mottagningsuppgifter (pdf 94 kB, öppnar nytt fönster)

7003 Anmälan vårdgivaruppgifter (pdf 60 kB, öppnar nytt fönster).
Vad gör jag om en patient inte är inregistrerad hos Försäkringskassan?

+

-

 

Rapportera alltid in besöket till Försäkringskassan, ärendet kommer att handläggas manuellt.
Fråga om patienten har ett giltigt intyg som ger rätt till statligt tandvårdsstöd eller ett EU-kort utfärdat av annat land. Intyget/EU-kortet ska då visas upp för er vid besöket. Kopia av EU-kortet ska alltid skickas in till Försäkringskassan, däremot behöver intyg (exempelvis 5164, intyg om rätt till vård i Sverige-Arbetar utomlands) inte skickas in. Skicka gärna EU-kortet elektroniskt tillsammans med patientbesöket. Om underlaget skickas med post ska det skickas till: Försäkringskassan, FE 20, 831 84 Östersund. Märk kopian med patientbesökets ID. Försäkringskassan utreder om patienten har rätt till statligt tandvårdsstöd.

Vad gäller för en patient som inte är folkbokförd och inskriven i Försäkringskassan?

+

-

Varför ligger föregående patients uppgifter kvar när jag skapar ett nytt besök?

+

-

När du går tillbaka till startsidan och ska skicka in ett nytt patientbesök så är personnummer för patient och behandlare, besöksdatum och om du skrivit något i rutan för anledning till försent inskickat kvar, det ska vara tomt. Du måste själv rensa fälten vid skapande av ytterligare patientbesök vid samma inloggningstillfälle, detta måste göras varje gång då du väljer att klicka "tillbaka".

Hur korrigerar jag bort ett inrapporterat besök?

+

-

Använder du tandvårdsportalen för att rapportera in dina besök så ser du här i manualen hur du ska gå tillväga.
Lathund, (pdf, öppnar nytt fönster)

Använder du ett datoriserat journalsystem återför du besöket via journalsystemet. Är du osäker på hur du gör kan du kontakta supporten för ditt journalsystem.

Hur ändrar jag eller lägger till bankgiro?

+

-

Logga in i Tandvårdsportalen och följ instruktionen i pdf-filen.

Lägga in bankgiro (pdf, öppnar nytt fönster)

 Vanliga frågor

Abonnemangstandvård

Allmänt tandvårdsbidrag

Anslutningen

Högkostnadsskydd

Självbetjäning med e-legitimation

Statligt tandvårdsstöd

Särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsportalen

 

 

Utbetalning sker en gång i veckan, på tisdagar. Betalningsfilen skapas en gång i veckan, natten mellan måndag och tisdag. Pengarna finns sedan på vårdgivarens konto på tisdag veckan efter att betalfilen skapats. Har vårdgivaren skickat in en fil en måndag så blir tiden en vecka och en dag. Men kommer filen till Försäkringskassan på en tisdag blir det således två veckor innan pengarna finns på kontot.