Tandvårdsersättning som betalades ut vecka 12

Angående tandvårdsersättning som betalades ut v 12 så har plusgiroutbetalningar skickats med Bankgirots värdeavi istället.
 
Försäkringskassan beklagar det som inträffat, orsaken är ett internt systemfel.

För er som är anslutna till Praktikertjänst:  

Den utbetalning som under V12 betalades ut på en värdeavi kommer under denna vecka att betalas ut på nytt. Den nya utbetalningen kommer att verkställas på ordinarie sätt, dvs till Praktikertjänst som vidareförmedlar till er som mottagare.

Om du/ni redan har löst in värdeavin så ska inlöst belopp återbetalas till bankgiro 738-8036. Ange i meddelandefältet ert mottagningsnumret som börjar på 333xxxxxx.

Om värdeavin inte är inlöst så är vi tacksamma om ni kan returnera avin till:

Försäkringskassan
VS Ekonomi
831 84 Östersund

Vi beklagar återigen det som har inträffat och de problem som det har orsakat er.

För er som inte är anslutna till Praktikertjänst:

För att få er ersättning så snabbt möjligt, ska ni i första hand lösa in bankgirots värdeavi på ert bankkonto. Värdeavin är en giltig värdehandling.

Om detta inte är möjligt på grund av exempelvis problem att styrka identitet för ett företag/mottagningens vägnar så kan ni skicka in Bankgirots värdeavi till Försäkringskassan för inlösen och utbetalning till mottagningens konto. Bifoga mottagningens id-nummer som börjar med 333. Denna hantering innebär flera manuella steg och tar längre tid.
 
Skicka brevet till:
Försäkringskassan
VS Ekonomi
831 84 Östersund