Tidigare driftsmeddelanden


2017


2017-11-14
Problem att skicka utbetalningsspecifikationer

Utbetalningarna sker som vanligt men utbetalningsspecifikationer har inte skickats ut till mottagningar på grund av tekniska problem. Vi kommer att skicka ut utbetalningsspecifikationer till alla mottagningar när våra tekniska problem är lösta. Mottagningarna kan själva titta på betalningsspecifikationen i Portalen. I användarmanualen sid 172 kan du läsa hur du tar ut egna utbetalningsspecifikationer.

2017-09-22
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag den 23/9 kl. 15.00 och öppnar igen söndag den 24/9 kl. 06.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2017-07-05
Information till specialisttandläkare
En ändring har införts angående funktionaliteten att begära referenspris för specialisttandvård, ändringen innebär att det går att markera hela besöket istället för enstaka åtgärder, detta under förutsättning att de åtgärder som har ett högre referenspris för specialisttandvård är inom ditt specialistområde.

2017-07-04
Tisdag den 4 juli mellan kl 17:00-20:00 och onsdag den 5 juli mellan kl 8:00-11:00 var det störningar i kommunikationen i Tandvårdsstöd via journalsystem.         

2017-06-17
Den 17/6 mellan 13:46 och 15:25 var Tandvårdsstöd via Portalen och Tandvårdsstöd via journalsystem otillgängliga på grund av ett internt systemfel.

2017-05-31
Information till specialisttandläkare
Helgen den 28-29/5 infördes ny funktionalitet i Tandvårdsstödet vilket innebär att alla åtgärder i patientbesöket kontrolleras mot ditt specialistområde. Detta innebär att du endast ska  markerar de åtgärder som är inom ditt specialistområde och inte för hela besöket.
Om du behöver hjälp med detta ber vi dig kontakta din journalsystemsleverantör.

2017-03-24
Utbetalning via värdeavi v12
Tandvårdsersättning som betalats ut v12 till plusgiro har skickats via värdeavi.

Läs under Tandvårdsersättning som betalades ut vecka 12

2017-03-22
Bankgiro för utbetalning
Försäkringskassan byter bank den 20 mars från Nordea till Swedbank. På grund av detta kan pengar som betalas ut till plusgirokonton komma att returneras till Försäkringskassan. För att undvika detta behöver ni logga in på tandvårdsportalen och registrera ett bankgiro.
Användarhandledning för tandvårdssystemet sidan 166 visar hur ni gör detta.

2017-03-10
Förlängt servicefönster
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag den 1/4 kl. 17.00 och öppnar igen söndag den 2/4 kl. 11.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

17-02-20
Just nu är det problem i kommunikationen mot Försäkringskassan i Tandvårdsstöd via journalsystem. Vi arbetar med att lösa problemet.

17-02-15
Just nu upplevs problem i kommunikationen mot Försäkringskassan i Tandvårdsstöd via journalsystem. Vi arbetar med att lösa problemet.

17-02-13
Just nu upplevs problem i kommunikationen mot Försäkringskassan i Tandvårdsstöd via journalsystem. Vi arbetar med att lösa problemet.

2017-01-16
Tandvårdsstöd via Portalen
Problem att söka betalningsspecifikationer för ärenden skapade under 2017. Betalningsspecifikationer skickas dock ut korrekt till journalsystemen i samband med utbetalning. Utbetalningar sker som vanligt. Vi arbetar med att lösa problemet.

2016

2016-11-15
Driftstatus
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag den 31/12 kl. 07.00 och öppnar igen söndag den 1/1 kl. 06.00.
Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2016-10-19
Driftstatus
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag den 12/11 kl. 17.00 och öppnar igen söndag den 13/11 kl. 10.00.
Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.
OBS! På grund av tekniskt problem var tjänsterna otillgängliga lördag den 12/11 kl. 05.00 till söndag den 13/11 kl. 10.00.

2016-10-19
Driftstatus
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen

lördag den 22/10 kl. 22.00 och öppnar igen söndag den 23/10 kl. 09.00.
lördag den 29/10 kl. 22.00 och öppnar igen söndag den 30/10 kl. 09.00.

Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängda servicefönster.

2016-10-19 16:30 – 17:15
Driftstatus
Just nu är det problem att kommunicera med Försäkringskassan i Tandvårdsstöd via journalsystem.

2016-09-29 15:30 – 16:45
Driftstatus
Just nu är det problem att kommunicera med Försäkringskassan i Tandvårdsstöd via journalsystem.

2016-09-23 11:45 – 12:45
Driftstatus
Just nu är det problem att kommunicera med Försäkringskassan i Tandvårdsstöd via journalsystem.

2016-09-17 15:00 – 19:00
Servicefönster
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag den 19/9 kl. 15.00 och öppnar igen kl. 19.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll.

2016-09-13 08:56-09:30
Driftstörning
Just nu upplevs problem i kommunikationen mot Försäkringskassan. Vi arbetar med att lösa problemet.

2016-08-26 11:15-12:15
Driftstörning
Just nu är det problem att kommunicera med Försäkringskassan via journalsystem. Vi arbetar med att lösa problemen.
Tack på förhand!

2016-05-26
Förlängt servicefönster
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag 28/5 kl. 15.00 och öppnar igen söndag 29/5 kl. 08.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.2016-02-01

2016-02-18
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen idag torsdag den 18/2 kl. 23:00 och öppnar igen imorgon fredag den 19/2 kl 05:00. Detta på grund av ett akut extra insatt servicefönster.

2016-02-01
Förlängt servicefönster
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag 20/2 kl. 15.00 och öppnar igen söndag 21/2 kl. 15.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2016-01-14
Mellan onsdag den 13/1 klockan 16:45 och torsdag den 14/1 klockan 11:45 var Tandvårdsstöd via Portalen och Tandvårdsstöd via journalsystem otillgängliga.

2015

 

2015-11-23
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag 5/12 kl. 16.00 och öppnar igen söndag 6/12 kl. 13.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2015-12-02
Mellan 00:30 och 09:00 var Tandvårdsstöd via Portalen och Tandvårdsstöd via journalsystem otillgängliga.

2015-11-21
Mellan 20:30 och 21:15 var Tandvårdsstöd via journalsystem otillgängligt.

2015-11-02
Mellan 08:10 och 08:40 var Tandvårdsstöd via Portalen och Tandvårdsstöd via journalsystem otillgängliga.

2015-10-28
Mellan 12:05 och 12:40 var Tandvårdsstöd via Portalen och Tandvårdsstöd via journalsystem otillgängliga.

2015-10-27
Mellan 7:30 och 8:30 var Tandvårdsstöd via Portalen och Tandvårdsstöd via journalsystem otillgängliga.

2015-10-05
Förlängt servicefönster

Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag 17/10 kl. 22.00 och öppnar igen söndag 18/10 kl. 09.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2015-08-31
Förlängt servicefönster
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag 10/10 kl. 00.00 och öppnar igen söndag 11/10 kl. 12.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2015-05-25
Rapportera in besök i Portalen
Det finns ett fel som gör att föregående patients uppgifter ligger kvar när du skapar ett nytt besök. Du behöver därför tills vidare själv rensa fälten när du skapar ytterligare patientbesök vid samma inloggningstillfälle. Vi arbetar med att lösa detta så snart möjligt och ber om ursäkt för de problem det kan innebära för dig som portalanvändare.

2015-05-25
Kommunikationsproblem

Just nu upplevs problem att kommunicera med Försäkringskassan via journalsystem. Vi arbetar med att lösa problemen.

2015-04-22
Kommunikationsproblem

Just nu upplevs problem att kommunicera med Försäkringskassan via journalsystem. Vi arbetar med att lösa problemen.

2015-04-20
Problem i kommunikation via journalsystem

Just nu upplevs problem att kommunicera med Försäkringskassan. Vi arbetar med att lösa problemen.

2015-03-07
Förlängt servicefönster
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen fredag 22/5 kl. 08.00 och öppnar igen måndag 25/5 kl. 08.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2015-02-18
Problem i kommunikation via journalsystem

Just nu kan det vara problem att kommunicera med Försäkringskassan via journalsystem. Problemet yttrar sig som tröghet alternativt att samma begäran måste skickas flera gånger innan den når Försäkringskassan. Vänligen följ dessa anvisningar för att åtgärda problemet

2015-02-02
Problem i kommunikation via journalsystem
Just nu kan det vara problem att kommunicera med Försäkringskassan via journalsystem. Problemet yttrar sig som tröghet alternativt att samma begäran måste skickas flera gånger innan den når Försäkringskassan.Vi arbetar med att lösa problemen!

2015-01-20
Förlängt servicefönster

Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag 31/1 kl. 16.00 och öppnar igen söndag 1/2 kl. 06.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2015-01-06
Problem i kommunikation via journalsystem

Just nu kan det vara problem att kommunicera med Försäkringskassan via journalsystem. Problemet yttrar sig som tröghet alternativt att samma begäran måste skickas flera gånger innan den når Försäkringskassan. Vänligen följ dessa anvisningar för att åtgärda problemet.

2014

 

2014-12-15
Problem i kommunikation via journalsystem
Just nu kan det vara problem att kommunicera med Försäkringskassan via journalsystem. Problemet yttrar sig som tröghet alternativt att samma begäran måste skickas flera gånger innan den når Försäkringskassan. Vänligen följ dessa anvisningar för att åtgärda problemet.

2014-12-15
Förlängt servicefönster den 25/12 08.00 - 26/12 19.00
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen torsdag 25/12 kl. 08.00 och öppnar igen fredag 26/12 kl. 19.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2014-12-15
Ändrat utbetalningsdatum
Utbetalning kommer att ske måndag den 5/1 2015 istället för tisdag den 6/1 2015.

2014-12-15
Betalningsspecifikationer
Betalspecifikationer kommer att skickas ut under dagen onsdag den 7/1 istället för tisdag den 6/1 2015.

2014-11-21
Ett fel har uppstått hos Försäkringskassan vilket gör att meddelande visas, med hänvisning till villkor E.6, E.7 eller E.8, om att vissa åtgärder kan rapporteras in först efter att förhandsprövning har beviljats.

2014-10-20
Problem med inloggning
Ett större säkerhetshål har upptäckts i protokollet SSLv3 vilket medför att vi stängt all kommunikation via SSLv3. Du kan därför behöva uppgradera din webbläsare för att kunna logga in i Tandvårdsportalen.

2014-10-07
Förlängt servicefönster den 15/11 15.00 - 16/11 15.00
Vi stänger Tandvårdsstöd via journalsystem och Tandvårdsstöd via portalen lördag 15/11 kl. 15.00 och öppnar igen söndag 16/11 kl. 15.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2014-09-23 17:05
Det går att rapportera igen både via journalsystemet och via portalen

På grund av driftstörningen den 22-23 september kommer undantag från 14-dagarsregeln naturligtvis att godkännas. Var vänlig ange 'FK Driftstörning' som anledningstext. Vi beklagar de problemen som ni har fått på grund av driftstörningen.

2014-09-23 13:47
Det går att rapportera via Portalen men inte via journalsystem.

Nu är det möjligt att rapportera via Portalen. Vi har inte fått igång rapportering via journalsystem ännu.
Undantag från 14-dagars regeln kommer naturligtvis att godkännas. Skriv ”FK driftstörning” som anledningstext.

2014-09-23 11:00
Fortsatta tekniska problem med tandvårdssystemet

Det kommer inte att kunna gå att rapportera in vare sig via journalsystemet eller på portalen idag. Vi återkommer med mer information

2014-09-22 09:10
Driftstörning tandvårdsstöd  
                
Alla tandvårdsstödstjänster är otillgängliga. Vi arbetar hårt med att lösa problemen.

2014-06-09
Problem med långa svarstider

Just nu har vi problem med långa svarstider i Tandvårdsstöd. Vi arbetar med problemet.

2014-06-03
Problem att ta emot samtal

Vi har för närvarande en teknisk störning och kundcenter kan tyvärr inte ta emot samtal just nu. Vi arbetar med att lösa detta så snart som möjligt.

2014-06-03
Extra servicefönster

Vi stänger Tandvårdsstöd fredag 6/6 kl 08.00 och öppnar igen kl 22.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll.

2014-05-15
Förlängt Servicefönster

Vi stänger tandvårdsstödstjänsterna lördag 17/5 kl 16:00 och öppnar igen söndag 18/5 kl 06:00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll.

2014-04-27
Otillgänglighet i Tandvårdsstöd via Portalen

Den 27 april var Tandvårdsstöd via Portalen otillgänglig under 210 minuter. Felet uppstod då WLS-kluster inte kunde startas upp efter en Linux-patchning. Tekniker åtgärdade problemet.

2014-04-08
Förlängt Servicefönster

Vi stänger Tandvårdsstöd fredag 18/4 kl 08.00 och öppnar igen söndag 20/4 kl 06.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2014-04-06
Förlängt Servicefönster

Vi stänger Tandvårdsstöd lördag 12/4 kl 15.00 och öppnar igen söndag 13/4 kl 06.00. Detta på grund av planerat tekniskt underhåll under förlängt servicefönster.

2014-03-20
Otillgänglighet i Tandvårdsstöd via Portalen

Den 20 mars var fk.se (Elektronisk kundinformation) otillgänglig under 9 minuter. Det medförde att användare inte kunde logga in i Tandvårdsstöd via portalen.

2014-01-20
Otillgänglighet i Tandvårdsstöd via Portalen

Den 20 januari var det störningar (90 sekunders stopp var åttonde minut) i Tandvårdsstöd via portalen under 115 minuter. Därefter var IT-tjänsten otillgänglig under 145 minuter. Felet inträffade i samband med en databaskopiering samtidigt som en NFS-server oplanerat styrdes över till A2. Tekniker åtgärdade felet genom att starta om den sekundära databasmaskinen och flytta databasen dit.

2014-01-20
Förlängt Servicefönster

Den 1/2 23.00 till den 2/2 09.00 Tandvårdsstöd via journalsystem stängt på grund av förlängt servicefönster.

2013

 

2013-12-20
Förlängt Servicefönster
Den 31/12 2013 mellan 00.00 och 14.00 kommer tjänsten Tandvårdsstöd via journalsystem att vara otillgänglig på grund av databasunderhåll.

2013-11-26 
Förlängt servicefönster
Systemet kommer att vara stängt för alla användare under perioden: fredag 29/11 kl 17.00 till måndag 2/12 kl 07.00.

2013-09-30 
Förlängt servicefönster

Försäkringskassan kommer att förlänga tre service fönster enligt nedan på grund av linuxmigrering och delinförande av ny core utrustning. Systemet kommer att vara stängt för alla användare (Tandvårdsstöd via journalsystem, Tandvårdsstöd via portalen och Tandvårdsstöd handläggning) under perioden:

Fredag 8/11 kl 17.00 till måndag 11/11 kl 07.00
Lördag 16/11 kl 16.00 till söndag 17/11 kl 06.00
Fredag 29/11 kl 17.00 till måndag 2/12 kl 07.00

2013-08-23
Förlängt servicefönster

Den 31 augusti – 1 september behöver Försäkringskassans planerade servicefönster förlängas. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 31 augusti kl. 08.00 till söndag den 1 september kl. 08.00.

2013-06-27 
Abonnemangstandvård
Tandvårdsbidrag för avtal om abonnemangstandvård kan bara begäras av den mottagning som skapade avtalet. Det har uppstått ett fel i Försäkringskassans IT-stöd som innebär att tandvårdsbidrag för avtal om abonnemangstandvård bara kan begäras av den mottagning som skapade avtalet.
Felet åtgärdas den 25 augusti.

2013-06-03 
Förtydligande information ang. Byte av Steria certifikat 

Information till dig som använder Steria-certifikat
I juni releasen 2013 kommer Försäkringskassan att byta servercertifikat för alla externa servrar. De nya certifikaten är utfärdade av Steria EID CA v2.

För er som använder Steria-certifikat
De intressenter som använder sig utav Steria root Certifikat måste konfigurera stöd även för Steria EID CA v2 om det inte redan är gjort

Om man behöver stödja V2 av Steria root certifikat:
https://eid.steria.se/Support/Root-certifikat/ 
Steria AB EID CA v2  skall laddas hem och läggas i truststore.

För er som använder er av Försäkringskassans publika certifikat
De intressenter som är beroende av Försäkringskassans externa servrars publika certifikat måste byta detta certifikat innan de kommunicerar (skickar/tar emot data) med Försäkringskassan. Bytet  hos Försäkringskassan genomförs i junireleasen 2013-06-09 kl. 15.00. Försäkringskassans publika Certifikat kommer att finnas tillgängligt att hämtas hem via länken nedan.

Om man behöver byta det publika certifikatet:
På sidan du kommer till, välj:
&lthostnamn&gt.crt
T. ex. ”ws.forsakringskassan.se.crt” för de system som skickar till ” ws.forsakringskassan.se”
http://pki.forsakringskassan.se/SHS

OBS: För frågor hur man konfigurerar certifikat ber vi er kontakta Steria.

2013-04-16 
Tandvårdsstöd stängt 8-10 juni
Försäkringskassan kommer att ha en driftsättning i tandvårdssystemet den 8 juni. Driftsättningen innebär att systemet kommer att vara stängt för användare (Tandvårdsstöd via journalsystem, Tandvårdsstöd via portalen och Tandvårdsstöd handläggning) från lördag 8 juni kl 07.00 till måndag 10 juni kl 07.00. Driftsättningen består av mindre justeringar som främst påverkar Försäkringskassans handläggning. För de vårdgivare som använder Försäkringskassans tandvårdsportal införs även möjligheten att skicka in digitala dokument. Viktigt! Uppdatering av journalsystem före den 8 juni

2013-04-16
I samband med driftsättning i tandvårdssystemet den 8 juni kommer Försäkringskassan att upphöra med att ta emot inrapporteringar som skickas från journalsystem som inte har uppdaterats. Om ni inte har uppdaterat ert journalsystem under de senaste 3 månaderna behöver ni kontakta er journalsystemsleverantör för att kunna fortsätta rapportera statligt tandvårdsstöd efter den 8 juni 2013. 

Hur vet jag om mitt journalsystem är uppdaterat? Om ni redan idag kan skicka in begäran om särskilt tandvårdsbidrag till Försäkringskassan kommer ni att kunna rapportera statligt tandvårdsstöd efter den 8 juni 2013. Om ni inte vill uppdatera ert journalsystem finns alltid möjligheten för er att använda Försäkringskassans tandvårdsportal. Har ni frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kundcenter för Partners på telefon 0771-17 90 00.

2013-06-05
Tekniska problem Tandvårdsstöd via portalen 
Den 5 juni var det problem i den tekniska miljön som orsakade driftavbrott för Tandvårdsstöd via portalen mellan 11:40-14:45.

2013-05-20
Tandvårdsstöd stängt 25-26 maj
Den 25-26 maj behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 25 maj kl. 22.00 till söndag den 26 maj kl. 09.00.

2013-04-03
Omstart av Tandvårdsstöds produktionsmiljö
På grund av störningar i vår IT-infrastruktur för Tandvårdsstöd, behöver IT-avdelningen starta om produktionsmiljön för Tandvårdsstöd för att säkra att inga problem uppstår. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) onsdag den 3 april kl. 22.00 till 00.00.

2013-02-11
Tandvårdsstöd stängt 16-17 februari  
Den 16-17 februari behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 16 februari kl. 22.00 till söndag den 17 februari kl. 09.00. 

2013-02-17
Tekniska problem Tandvårdsstöd 

Just nu har Tandvårdsstödet tekniska problem. Felsökning pågår! 

2013-02-17
Tekniska problem Tandvårdsstöd 
De tekniska problem vi haft med Tandvårdsstödet är nu åtgärdade. Störningar i systemet uppstod mellan 09:00-10.30.

2012

 

2012-12-19
Utskick av betalningsspecifikationer
För perioden 18-24 december kommer betalningsspecifikationerna att skickas den 27 december. För perioden 25-31 december kommer betalningsspecifikationerna skickas den 2  januari. Detta påverkar inte utbetalning, bara datum för utskicket av betalningsspecifikationen.

2012-11-08
Tandvårdsstöd stängt 10-11 november
 
Lördag den 10 november kl. 15.00 till söndag den 11 november kl. 15.00 uppdateras den tekniska miljön för Tandvårdsstöd. Det innebär att vi tar ned alla våra system för att kunna göra detta. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och Försäkringskassans handläggningsstöd).

2012-11-01
Om ni inte fått ÄrendeID på det som skickades in den 28-29 oktober  
Ni som fortfarande inte har fått ÄrendeID för besök som skickades in den 28-29 oktober ska i första hand hämta svaret manuellt om det är möjligt. Om detta inte lyckas bör besöket skickas in på nytt. Vid eventuella frågor kontakta er support för Journalsystemet för stöd för detta. Om ni inte lyckas få svar på inskickat besök, kontakta Försäkringskassan, Kundcenter för partners och beskriv problemet. Uppge Journalsystem, mottagnings-ID och kunduppgift.

2012-11-05
Tekniska problem Tandvårdsstöd via journalsystem 
Den 5 november var det problem i den tekniska miljön för Tandvårdsstöd via journalsystem mellan 22:10-22:44.

2012-10-30
Fortfarande problem med inskickade besök
 
Det är fortfarande problem med besök som skickades in igår där ClaimId fortfarande saknas. Vi jobbar på problemet.

2012-10-29 
Tekniska problem Tandvårdsstöd
För närvarande så är det tekniska problem Tandvårdsstödet via journalsystem hos Försäkringskassans IT-avdelning. Felsökning pågår.

2012-09-18
Tandvårdsstödet stängt 29-30 september
Den 29-30 september behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har, förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 29 september kl. 23.00 till söndag den 30 september kl. 06.00.

2012-08-27
Tandvårdsstöd stängt 30 juli.
Måndag den 30 juli mellan kl. 19.00-20:00 var den tekniska miljön för Tandvårdsstöd nedstängd på grund av åtgärdande av följdfel från helgens driftstörning.

2012-08-27
Tekniska problem Tandvårdsstöd via Journalsystem.
Den 28-29 juli var det problem att komma åt Tandvårdsstöd via journalsystem på grund av tekniska problem.

2012-06-07
Tekniska problem Tandvårdsstöd

Tekniska problem Tandvårdsstöd via Journalsystem. Tisdag 5 juni var det problem att komma åt Tandvårdsstöd via journalsystem , Tandvårdsstöd via portalen och Tandvårdsstöd handläggning mellan 13:34-15:59 på grund av tekniska problem.

2012-05-30
Tekniska problem Tandvårdsstöd via Journalsystem

Den 30 maj var det problem att komma åt Tandvårdsstöd via journalsystem mellan 21.40-04.47 på grund av tekniska problem.

2012-05-24
Omstart av produktionsmiljö

På grund av mindre störningar i vår IT-infrastruktur för Tandvårdsstöd, behöver IT-avdelningen starta om produktionsmiljön för Tandvårdsstöd för att säkra att inga problem uppstår. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) torsdag den 24 maj kl. 19.00 till 21.00.

2012-05-22
Inskickade bilagor Tandvårdsstöd via journalsystem

Filer inskickade elektroniskt via journalsystem mellan 28/4-21/5, har ej varit tillgängliga via Tandvårdsportalen. Detta åtgärdades igår 21/5. Dokumenten är nu tillgängliga.

2012-05-09
Tekniska problem Tandvårdsstöd via Journalsystem

Den 9 maj var det problem att komma åt Tandvårdsstöd via journalsystem mellan 15:05-15:23 på grund av tekniska problem.

2012-05-07
Tandvårdsstöd stängt  26-27 maj

Lördag den 26 maj kl. 15.00 till söndag den 27 maj kl. 15.00 Uppdateras den tekniska miljön för Tandvårdsstöd. Det innebär att vi tar ned alla våra system för att kunna göra detta. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och Försäkringskassans handläggningsstöd).

2012-05-02
Tandvårdsstöd stängt 12-13 maj

Den 12-13 maj behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 12 maj kl. 23.00 till söndag den 13 maj kl. 08.00.

2012-05-02
Tekniska problem Tandvårdsstöd via Journalsystem
Den 2 maj var det problem att komma åt Tandvårdsstöd via journalsystem mellan 11:54-12:21 på grund av tekniska problem.

2012-04-30
Försenad utbetalningsspecifikation
Betalningsspecifikationen för perioden 24-30 april kommer bli en dag försenad denna vecka på grund av helgdag.

2012-04-30
Driftstörning
Tandvårdsportalen var ej tillgänglig den 30 april mellan 08:00-09:12 på grund av problem med inloggningslösningen.

2012-03-26
Försenade utbetalningsspecifikationer

Utbetalningsspecifikationerna är försenade, skickas ut under morgondagen (onsdag 28/3).

2012-03-13
Tandvårdsstöd stängt 24-25 mars
Den 24-25 mars behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har, förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen)  från lördag den 24 mars kl. 21.00 till söndag 25 mars kl. 10.00. (Tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 24 mars kl. 21.00 till söndag 25 mars kl. 09.00.

2012-03-01
Tekniska problem

Mellan 09:42-09:58 var det tekniska problem som begränsade åtkomsten till Tandvårdsstöd. Detta påverkade journalsystemen, tandvårdsportalen och Försäkringskassans handläggningsstöd.

2012-02-18
Tandvårdsstöd stängt 18-19 februari

Den 18-19 februari behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har, förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 18 feb kl. 22.00 till söndag 19 feb kl. 06.00.

2012-01-30
Tandvårdsportalen ej tillgänglig

Tandvårdsportalen var ej tillgänglig från 29 jan. kl. 06:00 - 30 jan. kl. 07:10.

2012-01-27
Tekniska problem

Tandvårdsstödet var ej tillgängligt mellan 20:22 - 23:21 den 26 januari p g a Tekniska problem.

2012-01-25
Betalningsspecifikationerna som skulle ha levererats 24 januari, är tyvärr försenade. Dessa kommer att skickas den 25 januari. Detta påverkar inte utbetalningstidpunkten.

2012-01-24
Tekniska problem

På grund av tekniska problem kommer delar i den tekniska miljön för Tandvårdsstödet startas om ikväll. Detta innebär att Tandvårdsstödet  ej kommer vara tillgängligt för journalsystemsanvändare kl 22.00 - 23.00 ikväll.

2012-01-16
Tekniska problem

För närvarande är det problem att komma åt Tandvårdsstöd för journalsystemsleverantörer. Felsökning pågår!

2011

 

2011-12-21
Problem med åtkomst till Tandvårdsstöd via journalsystem
Det är stora problem med åtkomst till Tandvårdsstödet som beror på en extrem ökning av anrop.

2011-12-13
Tandvårdsstöd stängt
På grund av mindre störningar i vår IT-infrastruktur för Tandvårdsstöd, behöver IT-avdelningen starta om produktionsmiljön för Tandvårdsstöd för att säkra att inga problem uppstår. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) onsdag den 21 dec. kl. 02.00 till 02.30.

2011-12-13
Angående problemen med Tandvårdsstöd
För att hantera den höga last vi har kommer vi stänga trafiken för Tandvårdsstöd via journalsystemsleverantörer för att göra en teknisk uppdatering idag 13 december, mellan kl 15.00-15.30.

2011-12-09
Servicefönster Tandvårdsstöd

Behov av förlängt servicefönster kvarstår inte längre. Ordinarie servicefönster gäller söndag 11 december kl 00:00 - 06:00.

2011-12-08
Problem med åtkomst till Tandvårdsstöd via journalsystem
Det är stora problem med åtkomst till Tandvårdsstödet som beror på en extrem ökning av anrop.
Försäkringskassan har inte upptäckt något fel internt.
Felsökning pågår nu hos externa partner.

2011-12-07
Problem med åtkomst till Tandvårdsstöd via journalsystem
Det är stora problem med åtkomst till Tandvårdsstödet som beror på en extrem ökning av anrop.
Försäkringskassan har inte upptäckt något fel internt.
Felsökning pågår nu hos externa partner.

2011-12-06
Åtkomst via journalsystem

Förnärvarande är det problem med åtkomst till Tandvårdsstöd för Journalsystemsleverantörer.

2011-12-02
Tandvårdsstöd stängt 10-11 december

Den 10 dec-11 dec behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 10 dec. kl. 18.00 till söndag den 11 dec. kl. 06.00.

2011-11-28
Försenade betalningsspecifikationer

Betalningsspecifikationerna för perioden 15-21 november skickades ut den 26 november. Betalningsspecifikationerna för perioden 22-28 november kommer tyvärr bli försenade denna vecka.

2011-11-22
Utbetalningsspecifikationerna för Tandvården är försenade.

2011-11-17
Betalningsspecifikation har inte gått ut till alla mottagningar

Problemet felsöks. Mottagningsadministratören kan logga in i Tandvårdsportalen och söka fram motsvarande information.

2011-11-16
Tandvårdsstöd stängt 16 november

Den 16 november mellan kl. 21.30 och 23.30 kommer Tandvårdsstödet att vara helt stängt via journalsystemen och tandvårdsportalen.

2011-11-07
Tandvårdsstöd stängt 19-20 november   

Den 19-20 november behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 19 nov. kl. 23.00 till söndag den 20 nov. kl. 09.00.    

2011-11-14
Tandvårdsportalen stängd

Tandvårdsportalen är stängd ikväll mellan klockan 21:30-23:00.

2011-10-28
Tandvårdsstöd stängt 11 nov till 14 nov
Fredagen den 11 november kl. 08.00 till måndag den 14 november kl. 06.00 driftsätter Försäkringskassan ny och förändrad funktionalitet för Tandvårdsstöd. Det innebär att vi tar ned alla våra system för att kunna göra detta. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och Försäkringskassans handläggningsstöd).

2011-10-28
Den 29 oktober till den 30 oktober behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 29 okt. kl. 22.00 till och med söndag 30 okt. kl. 09.00.

2011-10-25
Tandvårdsstödet fungerar åter igen för alla användare efter avbrottet.

2011-10-25
För närvarande saknar vårdgivare och mottagningar kontakt med Försäkringskassans IT-stöd för det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att vårdgivaren eller mottagningen varken kan validera om patienten har rätt till statligt tandvårdsstöd eller skicka in besök. Försäkringskassan återkommer med ytterligare information.

2011-10-25
För tillfället så kan man inte logga in i Tandvårdsstödet. Felsökning pågår.

2011-10-19
Detta berör endast vårdgivare som använder journalsystem via Sjunet. Natten mot måndag den 24 oktober 00:01-05:00 kommer Sjunet inte vara tillgänglig. Vi genomför planerat underhåll.

2011-09-16
Stängda IT-tjänster 9 oktober
Den 9 oktober behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från söndag den 9 okt. kl. 00.00 till och med söndag 9 okt. kl. 08.00.

2011-09-14
Stängda IT-tjänster 24 - 25 sept
Den 24 - 25 september behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 24 sept. kl. 23.00 till och med söndag 25 sept. kl. 09.00.

2011-08-19
Stängda IT-tjänster 10 sept - 11 sept
Den 10 - 11 september uppgraderar Försäkringskassan flera IT-tjänster. Det innebär att vi tar ned våra system för att kunna produktionssätta ny och ändrad funktionalitet. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 10 september kl. 15.00 till och med söndag 11 september kl. 06.00.

2011-08-19
Stängda IT-tjänster 27 - 28 aug
Den 27 - 28 augusti behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 27 aug kl. 22.00 till och med söndag 28 aug kl. 09.00.

2011-07-05
Kundcenter för partner Åmål, kan för närvarande inte ta emot inkommande samtal på grund av tekniska problem. Vår leverantör arbetar med att lösa problemet så forts som möjligt och vi hoppas att ni ska kunna nå oss från klockan 11.00 igen.

2011-05-30
För närvarande har vårdgivare och mottagningar som kontaktar Försäkringskassan via sitt journalsystem ingen kontakt med Försäkringskassans IT-stöd för det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att vårdgivaren varken kan validera om patienten har rätt till statligt tandvårdsstöd eller skicka in besök. Försäkringskassan återkommer med ytterligare information.

2011-05-06
Den 28 maj-29 maj behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 28 maj kl. 22.00 till och med söndag 29 maj kl. 09.00.

2011-04-20
Stängda IT-tjänster 14 maj-15 maj
Den 14-15 maj driftsätter Försäkringskassan ny och förändrad funktionalitet för flera IT-tjänster. Det innebär att vi tar ned alla våra system för att kunna göra detta. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 14 maj kl. 15.00 till och med söndag 15 maj kl. 06.00.

2011-04-07
Stängda IT-tjänster 30 april-1 maj
Den 30 april-1maj behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 30 april kl. 23.00 till och med söndag 1 maj kl. 09.00.

2011-04-29
Stängda IT-tjänster 30 april-1 maj
Den 30 april-1maj behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 30 april kl. 22.00 till och med söndag 1 maj kl. 09.00.

2011-04-15
Förhandsprövning och Autokorrigering fungerar åter
Tjänsterna för att skicka in Förhandsprövningar och Autokorrigeringar fungerar åter som de ska efter avbrottet.

2011-04-15
Tandvårdsportalen stängd i natt mellan 00:00 - 02:00 för tekniskt underhåll.

2011-04-14
Problem med Förhandsprövning och Autokorrigering
För närvarande så fungerar det inte att skicka in Förhandsprövningar och Autokorrigeringar via journalsystem. I portalen fungerar det.
Tjänsten att ta emot Autokorrigeringar (makulering, ReverseClaim) och förhandsprövningar (PreAssessmentClaim) stängdes igår onsdag, kl. 17.10 ca.
Ärenden som skickades innan dess har köats upp och hanteras så fort vi hittat felet. Inget felmeddelande har lämnats för dessa.
För ärenden som skickades in efter stängningen lämnas felmeddelande. Detta hanteras olika av journalsystemen.
Under tisdagen saknades bekräftelser på inskickade patientbesök. Så snart journalsystemen hämtat sina meddelanden hos Försäkringskassan, ska alla vara bekräftade. Meddela Kundcenter för Partners om bekräftelse/ID fortfarande saknas.

2011-04-14
Omstart av Tandvårdsstöd
För att komma till rätta med de problem vi har nu med att förhandsprövning och autokorrigering inte fungerar, behöver vi göra en omstart av vårt it-stöd. Omstarten planeras till ikväll torsdag den 14 april,  kl 18:00 och beräknas vara klar kl 19:00. Detta medför alltså ett stopp på 1 timme. Vi ber om ursäkt för allt besvär som detta orsakar er.

2011-04-13
Förhandsprövning och Autokorrigering fungerar inte
För närvarande så fungerar det inte att göra Förhandsprövningar och Autokorrigeringar. Vi beklagar det inträffade.

2011-04-13
Försenade utbetalningsspecifikationer  
Utbetalningsspecifikationerna kommer att skickas ut under dagen idag. Utbetalningarna gick ut som vanligt igår.

2011-04-13
Problem med claimsvar
Just nu erhålles inte claimsvar på alla frågor.

2011-04-13 kl. 12:00
Omstart av Tandvårdsstöd
Vi gör nu en omstart av vårt system som kommer att påverka Journalsystemen.

2011-04-12
Planerad omstart.
Pga. dagens problem behöver systemen omstartas. Detta kommer att ske natten mot onsdagen 00.00-01.00.

2011-04-12
För närvarande kan vårdgivare och mottagningar tyvärr ha problem med att logga in i Tandvårdsportalen. Journalsystemen kan också uppleva problem med att ingen kontakt med Försäkringskassan kan fås.

2011-04-13
För närvarande kan vissa vårdgivare och mottagningar tyvärr uppleva problem med att logga in i Tandvårdsportalen. Journalsystemen kan också uppleva problem med att ingen kontakt med Försäkringskassan kan fås.

2011-03-11
Stängda IT-tjänster 20 mars
Den 20 mars behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från söndag den 20 mars kl. 00.00 till och med söndag 20 mars kl. 07.

2011-03-15
För närvarande kan vissa användare uppleva problem med att logga in sig i Tandvårdsportalen. Felsökning pågår.

2011-03-14
Just nu kan vissa Portalenanvändare uppleva problem med att logga in. Felsökning pågår.

2011-03-09
Stängda IT-tjänster 12-13 mars
Den 12-13 mars behöver det planerade servicefönstret som Försäkringskassan har förlängd tid. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 12 mars kl. 23.00 till och med söndag 13 mars kl. 09.00.

2011-02-01
Den 26 - 27 februari uppgraderar Försäkringskassan flera IT-tjänster däribland Tandvårdsstödet. Det innebär att vi tar ned våra system för att kunna produktionssätta ny och ändrad funktionalitet. Tandvårdsstödet är därför helt stängt (via journalsystemen, tandvårdsportalen och i Försäkringskassans handläggningsstöd) från lördag den 26 februari kl. 16.00 till och med söndag 27 februari kl. 06.00.

2011-02-01
IT-avdelningen behöver göra en viktig uppgradering i IT-infrastrukturen. Det innebär att vi stänger tandvårdsstödet via journalsystem, tandvårdsportalen och självbetjäningstjänster från lördagen den 19 februari klockan 06.00 till söndagen den 20 februari klockan 22.00.

2010

 

2010-11-26
Felaktiga betalningsspecifikationer
Tyvärr så har det gått ut felaktiga betalningsspecifikationer den 23/11, men utbetalningen är korrekt.
Det saknas ören i betalningsspecifikationerna.

2010-11-01
Åtkomstproblemen är lösta för journalsystemen
De åtkomstproblem som varit för Journalsystemen är lösta idag 2010-11-01 kl. 09.15.

2010-10-08 - Tekniskt underhåll
Vi gör ett planerat tekniskt underhåll söndagen den 10/10 kl. 00-06. Innebär att störningar kommer att förekomma.

2010-10-07
Uppdateringar av Tandvårdsstödet gjordes igår, den 6 oktober, i syfte att åtgärda problemet med att du plötsligt kan bli utloggad ur systemet.

2010-09-29
Det kan förekomma att vissa användare blir utloggad ur Tandvårdsportalen. Försäkringskassan återkommer med ytterligare information.

2010-09-28
Kunder som ringer till Kundcenter för partners i Åmål, får svaret &quotTekniskt fel, försök senare&quot. Gäller numret 0771-17 90 00.

2010-09-22
För närvarande är det problem att nå tandvårdsstödet via journalsystem. Försäkringskassan återkommer med ytterligare information.

2010-08-09
Tandvårdsportalen - exportera patientbesök till Excel.
För närvarande kan det vara problem att exportera patientbesök till Excel i Tandvårdsportalen. Vid försök av export så visas ett felmeddelande om att filen ej går att öppna varpå man blir utloggad ur portalen, felsökning pågår.

2010-07-14
Tandvårdsportalen
Det kan förekomma problem med att användare automatiskt blir utloggade ur portalen. Rättning kommer att utföras ikväll ca: 22:00-22:30.

2009

 

2009-12-04 08:46
Vårdgivarna får återigen bekräftelse på att de rapporterat in ett utfört besök till Försäkringskassan. Försäkringskassan har även arbetat av den kö av ärenden som funnits sedan kvällen den 2 december. Detta innebär att ett besök som rapporteras in idag både bekräftas och handläggs utan fördröjning.

20091029
Prisjämförelsetjänsten
Några vårdgivare som registrerat sina priser visas trots detta inte i prisjämförelsetjänsten. Detta fel har hög prioritet och vi arbetar med att lösa det.  För mottagningar som är anslutna till Praktikertjänst visas ett nummer efter tandläkarens eller tandhygienistens namn när man söker på dessa mottagningar i prisjämförelsetjänsten. Försäkringskassan arbetar med en lösning så att detta nummer inte visas.

2009-10-29
I måndags den 26 oktober, mellan kl. 16.06 och 16.23 fick vissa vårdgivare ett felmeddelande som lydde &quotTechnical Error&quot när de skickade in besök. Då skapades inga patientbesök, men patienten fick högre högkostnadsskydd och i vissa fall använd ATB för 2009. Försäkringskassan håller just nu på att rätta felet. Vänta med att skicka in besöken på nytt tills nästa vecka (vecka 45).

20090914
Angående dagens driftstopp
05.47 i morse uppstod ett fel som innebar att vårdgivare inte kunde få kontakt med Försäkringskassan varken via sina journalsystem eller via tandvårdsportalen. 09.13 var problemet åtgärdat och vårdgivare kan återigen validera besök och rapportera in utförda åtgärder till Försäkringskassan.