Tandvårdsportalen

Tandvårdsportalen är ingången för att kunna använda Försäkringskassans e-tjänster för tandvården.

Tandvårdsportalen är till för att administrativ information om mottagningarna ska kunna ändras och för att de som inte har ett datoriserat journalsystem som kan kommunicera med Försäkringskassan ska kunna sända in underlag och begära ersättning elektroniskt.

Börja använda Tandvårdsportalen

 Vanliga frågor

Vad behövs för att använda tandvårdsportalen?

+

-

Du behöver först ansluta dig till Försäkringskassans elektroniska system:
Aktiv anslutning       

När du väl är ansluten så fungerar portalen bäst med Internet Explorer 8, 9 och 10 och en internethastighet på minst 1Mbps hastighet.

För mer information:
Teknisk information.

Hur hanterar jag blockering av popup-fönster?

+

-

Din webbläsare (Internet Explorer) måste tillåta att så kallade popup-fönster öppnas för att du ska kunna använda Tandvårdsportalen utan problem. Popup-fönster är nya fönster som öppnas ”ovanpå” webbläsarfönstret där Tandvårdsportalen visas. 

Popup-fönster är en viktig del av applikationen när du till exempel skapar korrigeringar, patientbesök, abonnemangsavtal och förhandsprövning. Dessa används varje gång en du använder sökfunktionen istället för att direkt mata in ett siffervärde. Sökfunktionen kan användas till exempel för patient, diagnos och åtgärd. 

Om din webbläsare är inställd på att inte tillåta pop-up fönster visas dessa inte på skärmen. Detta leder till att man inte kommer vidare i sin transaktion och får då intrycket av att applikationen inte fungerar. 

Man kan se om popup-fönster har blockerats genom att ett meddelande visas i webbläsaren. ”Ett popup-fönster blockerades. Klicka här om du vill se popup-fönstret eller se andra alternativ.”

Lösning: Du klickar på meddelandet. Ett antal alternativ visas i en lista. Du väljer alternativet att alltid tillåta popup-fönster från Försäkringskassans webbplats. Observera att om man istället väljer alternativet att endast tillfälligt tillåta popup-fönster från Försäkringskassans webbplats kommer samma problem att uppstå vid nästa inloggning.

Varför kan jag inte logga in i Portalen?

+

-

Kontrollera att din e-legitimation fungerar som den ska.
E-legitimation

Tandvårdsportalen fungerar bäst med Internet Explorer version 7, 8 och 9. Används någon annan version av Internet Explorer eller någon annan webbläsare, exempelvis Firefox, finns det en risk att inte alla funktioner i tandvårdsportalen fungerar.

Tandvårdsportalen är inte anpassad för Internet Explorer 10 och 11 ännu. Du som använder dessa versioner kan behöva ställa in webbläsaren att använda kompatibilitetsvyn för att det ska fungera,:
Korrigera visningsproblem för webbplatser med Kompatibilitetsvy (windows.microsoft.com)

Om det av någon anledning finns en generell driftstörning så läggs information om det ut på vår webbplats. Du kan se om det finns driftstörningar när du loggar in i Tandvårdsportalen..

Hur skickar jag in handlingar via C-takt?

+

-

Sedan den 1 mars 2016 finns en ny version av C-takt Link, version 2.1. I den nya versionen är C-takt Link integrerad med Försäkringskassans IT-stöd och det är möjligt att skicka in underlag direkt till Försäkringskassan. Underlaget sparas som bilaga i Försäkringskassans ärende (efterhandskontroll, förhandsprövning, patientbesök) på samma sätt som de underlag som kommer in via journalsystem. För att du som användare av C-takt Link ska kunna använda den nya funktionaliteten måste du uppgradera till den nya versionen C-takt Link 2.1.

Deltagare ”Statligt tandvårdsstöd” kommer på sikt tas bort. När den är borttagen kommer du som använder C-takt Link inte längre kunna skicka underlag till Försäkringskassan om du inte uppgraderar till den nya versionen C-takt Link 2.1.

Hur korrigerar jag bort ett inskickat besök?

+

-

Om du använder dig av ett journalsystem ber vi dig vända dig till dem för information om hur du korrigerar bort ett inskickat besök. Följ lathunden för att korrigera bort besök i Tandvårdsportalen.

Korrigera bort patientbesök

Jag är ansluten. Hur kommer jag igång?

+

-

Det första du måste göra är att logga in i Tandvårdsportalen och lägga in ditt bankgiro annars kan du inte rapportera in dina patientbesök. Läs om hur du gör:

Lägg in eller ändra bankgiro på mottagning

Hur fungerar utbetalningen av tandvårdsersättning?

+

-

Försäkringskassan skapar en betalfil en gång i veckan. Den skapas natten mellan måndag och tisdag och skickas till banken på onsdag. Pengarna finns sedan på vårdgivarens bankgiro torsdag samma vecka som betalfilen har skapats. Det innebär att för patientbesök som Försäkringskassan har beslutat på en måndag sker utbetalning samma vecka. För patientbesök som är beslutade på en tisdag eller senare sker utbetalningen veckan därpå.

Jag har skapat ett patientbesök i Portalen men det har inte kommit in till Försäkringskassan, varför?

+

-

Förmodligen har besöket bara skapats och har inte blivit inskickat till Försäkringskassan. När ett besök skapas ska ersättningsreglerna kontrolleras och sedan ändrar man status till skicka in för att därefter klicka på spara.
Nedan hittar du information om hur du söker upp ett besök som bara har status skapad och hur du gör för att sedan kunna skicka in det.

Lathund Sök egna ärenden

Posten kommer till fel adress hur gör jag en adressändring?

+

-

Vårdgivare/Mottagnings-administratören hos er måste logga in i Tandvårdsportalen och ändra adressuppgifterna.

Lathund Vårdadministratör

Hur skickar jag in handlingar via MedSpace?

+

-

Sedan 29 mars 2016 är MedSpace integrerad med Försäkringskassans IT-stöd och det är möjligt att skicka in underlag direkt till Försäkringskassan. 

Underlaget sparas som bilaga i Försäkringskassans ärende (efterhandskontroll, förhandsprövning, patientbesök) på samma sätt som de underlag som kommer in via journalsystem. Alla MedSpace användare kan ta del av den nya funktionaliteten direkt.