Utbytesåtgärder


Grundregeln för ersättning från det statliga tandvårdsstödet är att för varje diagnos eller tillstånd finns en eller flera ersättningsberättigande åtgärder. I vissa fall är det dock tillåtet att byta ut en ersättningsberättigande åtgärd mot en annan.

Information om utbytesåtgärder

Typexempel på en utbytesåtgärd är ett singelimplantat där ersättningen beräknas på en tandstödd treledsbro. Den vårdgivare som utför implantatkirurgin ska begära ersättning för utbytesåtgärden 925. Begäran om ersättning måste lämnas inom två veckor från att implantatet installerats. Den vårdgivare som utför den implantatförankrade kronan ska begära ersättning för utbytesåtgärden 926. Begäran om ersättning måste lämnas inom två veckor från att den implantatprotetiska konstruktionen är utlämnad.

Det kan vara en och samma eller olika vårdgivare som utför kirurgin respektive protetiken.

Utbytesåtgärderna 921-941 ska från 1 januari 2017 rapporteras in på samma sätt som övriga åtgärder i TLV:s föreskrifter. Utbytesåtgärderna ska alltså inte längre anges som ”Annan åtgärd”.

Beroende på vilken version ditt journalsystem har, kommer det att vara möjligt att antingen rapportera in utbytesåtgärder som ”Annan åtgärd” i kolumnen för utbytesåtgärder eller i kolumnen för åtgärder under en övergångsperiod till och med 28 maj 2017.  

Utbytesåtgärder som gäller från och med 2018-01-15
   

Utbytesåtgärd

Ersättning beräknas
för motsvarade åtgärd

921

1x703

922

1x706

925

1x801

926

1x801, 1x804

928

1x804

929

1x801

940

2x801, 1x804

941

1x801, 1x804


Tidigare utbytesåtgärder som gällde från och med 15 januari 2017 

Tidigare utbytesåtgärder som gällde från och med 15 januari 2016

Tidigare utbytesåtgärder som gällde från och med 1 juli 2010 och till och med 20160114

Tidigare åtgärdspaket som gällde från och med 1 juli 2009 och till och med 30 juni 2010