Rätt till statligt tandvårdsstöd

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd från och med det år de fyller 23 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men vilka enligt socialförsäkringsbalken inte anses vara bosatta i landet.

Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd. 

Om en person har rätt till tandvårdsstöd gäller den rätten normalt även dennes familjemedlemmar.

Här nedan är en lista med länkar till information om 

 • rätten till statligt tandvårdsstöd för olika grupper samt vilka intyg som krävs och
 • hur inrapporteringen ska göras.

Anställda

Personer som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och är anställda i Sverige

Personer som bor eller vistas i Sverige och är anställda i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Personer som är anställda av en EU-institution

Utsända

Personer som är utsända från Sverige

Tillfällig vistelse

Personer som tillfälligt vistas i Sverige

Studerande

Personer från Sverige som studerar i ett annat land

Personer från ett annat EU/EES-land eller Schweiz som studerar i Sverige

Pensionär

Svenska pensionärer som bor i ett annat EU-land

Barn

Barn från EU/ESS eller Schweiz

Skapa konto och rapportera patientbesök

Om patienten är bosatt utomlands men har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer ska inte ett konto för EU patient skapas, utan patientbesöket ska rapporteras in på personnumret eller samordningsnumret. Konto ska enbart skapas när patienten saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer. Länkarna nedan beskriver vilka uppgifter som ska registreras vid skapande av ett konto och rapportering av patientbesök för EU/EES/konventionspatient.

Uppgifter som ska registreras vid skapande av ett konto och rapportering av patientbesök för personer som saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer (pdf 115 kB, öppnar nytt fönster)

Skapa konto för en EU/EES/konventionspatient(pdf 79 kB, öppnar nytt fönster)

 Vanliga frågor

Hur ser jag om patienten är registrerad hos Försäkringskassan?

+

-

Tandvårdsportalen: Sök på patientens personnummer. I bilden Patient får du information om din patient är registrerad hos Försäkringskassan. 

Journalsystemet: Använd den funktion som ger dig information om patienten finns registrerad hos Försäkringskassan. Läs mer i journalsystemets manual.

Vad gör jag om patienten inte är registrerad?

+

-

 • Rapportera alltid in besöket. Det gäller oavsett om du rapporterar via Tandvårdsportalen eller via ett journalsystem.
 • Patientbesöket handläggs manuellt av Försäkringskassan som utreder om patienten har rätt till tandvårdsstöd, dvs. allmänt och särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning.
 • Fråga om patienten har ett intyg som kan ge rätt till tandvårdsstöd.
Vad gäller om patienten har ett intyg?

+

-

 • Din patient kan ha rätt till tandvårdsstöd utan att vara registrerad hos Försäkringskassan.
 • Ett intyg eller EU-kort (utfärdat av annat land) kan ge rätt till statligt tandvårdsstöd.
 • Du kan läsa mer om vilka intyg som krävs för olika grupper under 
  Rätt till statligt tandvårdsstöd
Har patienten rätt till ATB och STB?

+

-

 • Patientbesöket handläggs manuellt av Försäkringskassan som utreder om patienten har rätt till tandvårdsstöd, dvs. allmänt och särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning.
 • ATB och STB visas alltid som tillgängliga, även för en patient som inte är registrerad i Försäkringskassan.
Kan jag rapportera in äldre besök?

+

-

 • Ja! All ersättningsberättigande vård ska rapporteras in. 
 • Har patienten fått behandling tidigare kan du skicka in besöken i efterhand. Patientbesök som skickas in och är äldre än 14 dagar hanteras manuellt. 
 • Försäkringskassan utreder om patienten har retroaktiv rätt till tandvårdsstöd och anledning till för sen inrapportering. 
 • Har patienten retroaktiv rätt till tandvårdsstöd vid tiden för besöket godkänns patientbesöket.
Vilka regler gäller för patienten?

+

-

Försäkringskassan bedömer om en person har rätt till statligt tandvårdsstöd med utgångspunkt i socialförsäkringsbalken (SFB), EU:s förordningar samt socialförsäkringskonventioner. Både EU:s förordningar och konventioner som Sverige har ingått med andra länder har företräde framför SFB i sådana bedömningar.

Konto ska skapas när patienten saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer. Länkarna nedan beskriver vilka uppgifter som ska registreras vid skapande av ett konto och rapportering av patientbesök för EU/EES/konventionspatient.

Patientbesöket handläggs manuellt av Försäkringskassan som utreder om patienten har rätt till tandvårdsstöd. 

Det allmänna- och särskilda tandvårdsbidraget visas som tillgängligt även om patienten inte är registrerad hos Försäkringskassan. 

 • Samma utredning görs för rätt till tandvårdsbidrag som för tandvårdsersättning. 
 • Fram till dess att Försäkringskassan beslutat om rätt till tandvårdsstöd kommer ATB och STB att visas som tillgängligt.