Allmänt tandvårdsbidrag

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med det år de fyller 23 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men vilka enligt socialförsäkringsbalken inte är att anse som bosatta i landet.

Det allmänna tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Men bidraget tillhör patienten, och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.

Patienten behöver inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger till om att han eller hon vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle. 

Nytt bidrag varje år

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

     
  • Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
 

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får det också användas för andra åtgärder. Det får dock inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

Exempel 1
Erik är 27 år. I augusti år 2010 är det drygt två år sedan Erik senast gjorde ett tandläkarbesök. Lindrig tandvärk tvingar Erik att söka upp en tandläkare. Tandläkaren undersöker och behandlar Erik.

Eftersom Erik inte har varit hos tandläkaren på över två år har han tillgång till två tandvårdsbidrag. Bidragens sammanlagda belopp är 600 kronor (300+300). Erik kan välja att använda ett eller två allmänna tandvårdsbidrag när han betalar för behandlingen.

Exempel 2
Lisa fyller 65 år i år och går till tandläkaren i april. Eftersom ATB tilldelas den 1 juli varje år så är det hennes ålder förra året som fortfarande ligger till grund för beloppet på ATB, i detta fall 300 kronor.

Besöker hon tandläkaren efter den 1 juli har ett nytt ATB tilldelats och är då i hennes fall på 600 kronor.

Ersättning från högkostnadsskyddet

Om en patient väljer att använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en behandling dras bidraget av vid beräkningen av eventuell ersättning från högkostnadsskyddet.

Exempel   
Anna besöker tandläkaren för en undersökning. Vid undersökningen ser tandläkaren att Anna behöver en krona.

I Annas behandling ingår åtgärder till ett sammanlagt referenspris* av 5 500 kr. Det betyder att Anna kan få ersättning från högkostnadsskyddet, eftersom gränsen går vid 3 000 kronor.

Anna kan använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen, men om hon gör det dras bidraget av vid beräkningen av ersättning från högkostnadsskyddet. Om Annas bidrag är 300 kronor beräknas alltså ersättningen från högkostnadsskyddet utifrån 5 200 kronor i stället för 5 500 kronor.


 Vanliga frågor

Har alla rätt till allmänt tandvårdsbidrag?

+

-

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år de fyller 23 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men vilka enligt socialförsäkringsbalken inte är att anse som bosatta i landet.

Hur stort är det allmänna tandvårdsbidraget?

+

-

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

         
  • Från och med det år du fyller 23 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
Vad ska jag tänka på för patienter födda 1996?

+

-

Under 2016 har patienter som är födda 1996 omfattats av det statliga tandvårdsstödet. På grund av de höjda åldersgränserna får de fri tandvård från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Det allmänna tandvårdsbidraget som blev tillgängligt 1 juli 2016 kommer att förfalla om dina patienter som är födda 1996 inte använder bidraget senast 31 december 2016.