Serviceåtagande Tandvårdsstöd

 

 
Tandvårdsstödet
administrerat via
Journalsystem
Journalsystem
Leverantörer
Testmiljöer
Tandvårdsstödet
administrerat via
Tandvårdsportalen
Kundcenter
Partner
Kund
Tjänsteleverantör
vårdgivare
Journalsystem-
leverantör
Tjänsteleverantör
vårdgivare
Vårdgivare och
Journal-
systemleverantör
Öppettider
Öppettider
Måndag-fredag

 
00.00-24.00
08.30-16.00 Övrig tid öppet utan support
00.00-24.00
07.00-18.00
Fredag till 16.00
Öppettider
Lördag-söndag
00.00-24.00
Öppet utan support
00.00-24.00
Stängt
Öppettider
helgdagar
Öppet utan support
Öppet utan support
Öppet utan support
Stängt
Planerade
servicefönster
Söndagar 00.00-06.00
Inte aktuellt
Söndagar 00.00-06.00
Inte aktuellt
Mål Servicenivåer - tillgänglighet m m
Måndag-fredag
(07-22)*

 
Max 54 min avbrott av totalt 300 tim under en 4 veckors period
(motsvarar 99,7% tillgänglighet)
Mål uppfyllda
Inga mål definierade
Max 54 min avbrott av totalt 300 tim under en 4 veckors period
(motsvarar 99,7 % tillgänglighet)
Mål uppfyllda
80% av samtalen ska besvaras inom 5 minuter
Mål ej uppfyllda
Lördag-söndag
(07-22)*
Max 22 min avbrott av totalt 120 tim under en 4 veckors period
(motsvarar 99,7% tillgänglighet)
Mål uppfyllda
Inga mål definierade
Max 22 min avbrott av totalt 120 tim under en 4 veckors period
(motsvarar 99,7 % tillgänglighet)
Mål uppfyllda
Stängt
Övriga tider
95,0 % tillgänglighet
Inga mål definierade
95,0 % tillgänglighet
Stängt
*) Dessa tider avser endast Tandvårdsstöd via Journalsystem, via Tandvårdsportalen och Handläggning.
Mål uppfyllda
Mål uppfyllda
Mål ej uppfyllda
Mål ej uppfyllda