Kända och rättade fel

Här finns information om de vanligaste problem som vårdgivare upplever vid användande av Försäkringskassans IT-stöd - de hittar du under Sammanställning av kända fel i Försäkringskassans IT-stöd.

Information finns också om tidigare fel som har åtgärdats - de hittar du under Sammanställning av rättade fel i Försäkringskassans IT-stöd.

Sammanställning av kända fel i Försäkringskassans IT-stöd

Sammanställning av rättade fel i Försäkringskassans IT-stöd