Tandvård vid arbetsskada

En patient som haft kostnader för tandvård på grund av en arbetsskada kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. En förutsättning är att vårdgivaren är ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för tandvårdsstöd.

Ersättning från tandvårdsstödet

Vårdgivaren ska alltid på vanligt sätt och inom två veckor rapportera och begära ersättning enligt reglerna för statligt tandvårdsstöd. Det betyder att eventuell ersättning från det statliga tandvårdsstödet alltid lämnas.

Ersättning från arbetsskadeförsäkringen

Rätt till ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen prövas av Försäkringskassan vanligtvis efter genomförd behandling.  Patienten ska tillsammans med sin ansökan om ersättning bifoga kvitto eller räkning på sina kostnader, efter avdrag för eventuellt statligt tandvårdsstöd.

Försäkringskassan kan också i förväg pröva om det är en arbetsskada och om föreslagna åtgärder är nödvändiga. Patienten ska då lämna en redogörelse, ett behandlingsförslag, där det framkommer vilka åtgärder som ska göras. Redogörelsen, behandlingsförslaget, lämnas tillsammans med ansökan till Försäkringskassan som prövar om det är en arbetsskada. Om arbetsskada godkänns kan patienten lämna kvitton eller räkning när behandlingen är utförd och Försäkringskassan tar då ställning till vilken ersättning som ska betalas ut.

Mer information om begäran om ersättning för arbetsskada finns att läsa under om du skadar dig i arbetet.

Om du skadar dig i arbetet