Anslutning till Försäkringskassans elektroniska system

Tandvårdsstödet kräver elektronisk kommunikation med Försäkringskassans system för att sända in underlag och begära ersättning. Det innebär att varje mottagning behöver ha en dator med internetuppkoppling. 

Alla vårdgivare 

För vissa uppgifter, till exempel bankgiro och adressändringar, använder samtliga vårdgivare Tandvårdsportalen. Det är bland annat därför som samtliga vårdgivare behöver ansöka om anslutning till Tandvårdsportalen.

Mer information om anslutning till Tandvårdsportalen

Vårdgivare med ett eget datoriserat journalsystem 

För de allra flesta vårdgivare sker kommunikationen via det egna datoriserade journalsystemet. Försäkringskassan samarbetar med dessa systemleverantörer: Carestream Dental AB, Almasoft, Swedish Care, Opus Dental, Tieto, ProCuris, MMPAB, Unident, Peekab och FRENDA. 

Kontaktinformation till din journalsystemsleverantör :

ProCuris:

Telefon: 046-20 30 32
Mail: support@procuris.se
Web:   www.procuris.se

Tieto:

Telefon: 010-481 31 36
Mail: effica.support@tieto.com
Web: www.tieto.se/branscher/halsa-och-valfard/integrerad-vard/dental-care-tieto.

Opus Dental:

Telefon: 046-19 04 70
Mail: support.sverige@opusdental.com
Web: www.opusdental.se

Opus Dental(Praktikertjänst):

Telefon: 010-128 40 40
Mail: opus.kundsupport@ptj.se

FRENDA (Praktikertjänst):

Telefon: 010-128 44 00, knappval 4
Mail: frenda@ptj.se

MMPAB (leverantör av kontaktsystem):

Telefon: 040-10 98 80
Mail: info@mmpab.com
Web: www.mmpab.com

Swedish Care:

Telefon: 046-25 98 24
Mail: support@swedish-care.se
Web: www.swedish-care.se

Almasoft:

Telefon: 046-23 81 80
Mail: support@almasoft.se
Web: www.almasoft.se

Unident:

Telefon: 0346-73 24 00
Mail: info@unident.se
Web: www.unident.se

Peekab:

Telefon: 08-420 17 500
Mail: info@peekab.com
Web: www.peekab.com

Carestream Dental AB:

Var god vänd dig till din supportorganisation.

Muntra (Prodentor)

Telefon: 08–40 90 68 90
Mail: medlemssupport@prodentor.se
Web: www.prodentor.se

Vårdgivare utan eget datoriserat journalsystem 

De vårdgivare som inte har ett datoriserat journalsystem som kan kommunicera med Försäkringskassan, kan använda Tandvårdsportalen där man kan sända in underlag och begära ersättning. 

För den som använder Tandvårdsportalen legitimerar man sig med en e-legitimation på samma sätt som man till exempel gör när man deklarerar på internet.

Ladda ner e-legitimation

Om e-legitimation

Frågor och svar om självbetjäning med e-legitimation

För leverantörer av journalsystem 

Här har vi samlat teknisk information för dig som är journalsystemleverantör. Försäkringskassan har valt att göra teknisk information om krav på gränssnitt etc tillgänglig på en samlad sida.

Information till leverantörer av journalsystem

 Vanliga frågor

Hur ansluter jag min mottagning?

+

-

Om du är anställd tandläkare eller tandhygienist inom Folktandvården eller Praktikertjänst, behöver du inte fylla i eller skicka in någonting. Ansvariga för ditt vårdgivarföretag sköter anmälningen åt dig på central nivå. 

Blankett 7002 gäller för befintliga vårdgivare som vill ansluta ytterligare mottagningar, samt helt nya vårdgivare. 

Uppgift om bankgiro finns inte med på mottagningsblanketten, utan kan endast fyllas i via Tandvårdsportalen av vårdgivaradministratören. 

OBS! Vårdgivaradministratör kan ej skapa egna mottagningar via Tandvårdsportalen, utan detta måste göras genom att skicka in en blankett för mottagning. 

Blankett 7003 gäller för uppgifter för ny vårdgivare som vill anmäla sig till Försäkringskassan.

7002 Ansökan Anslutning till tandvårdsportalen mottagning

7003 Ansökan om anslutning till Tandvårdsportalen – vårdgivare      

Jag vill starta egen tandläkarmottagning

+

-

Jag arbetar inom folktandvården eller praktikertjänst men tänker övergå i privat regi. Vad ska jag tänka på?

Tänk på att vara ute i god tid med att skaffa F-skattsedel och registrering från Bolagsverket, eftersom anslutning till det statliga tandvårdsstödet inte kan göras innan samtliga dokument som behövs kommit in till Försäkringskassan.

Jag arbetar två dagar i veckan på en tandläkarpraktik och tre dagar i veckan på en annan - vad gäller för mig?

+

-

Om du till exempel arbetar två dagar i veckan inom Folktandvården och tre dagar inom egen verksamhet så gäller följande: du behöver inte ansöka om anslutning när det gäller Folktandvården (det görs centralt). 

Däremot måste du ansöka om anslutning när det gäller din egen verksamhet. 

7002 Ansökan - Anslutning till tandvårdsportalen mottagning

Hur lägger vårdgivaren till nya användare, respektive ändrar användare av Tandvårdsportalen?

+

-

Det finns en särskild blankett för att ta bort/lägga till/ändra användare 7004 Anslutning Nya eller ändrade uppgifter.

7004 Anslutning – nya eller ändrade uppgifter

Jag har skickat in min ansökan, vad händer nu?

+

-

Ansökningshandlingarna går till Försäkringskassan i Umeå där de handläggs. Handläggningstiden är 30 dagar. När din ansökan har godkänts får du ett beslutsbrev sänt till dig. 

Uppgift om bankgiro finns inte med på mottagningsblanketten, utan kan endast fyllas i via Tandvårdsportalen av vårdgivaradministratören. 

Lathund ändra bankgiro

Vad innebär de olika rollerna som ska anges?

+

-

Jag använder redan ett datoriserat journalsystem, måste jag ändå ansöka om anslutning?

+

-

Ja, oavsett om din mottagning har ett datoriserat journalsystem som kan kommunicera med Försäkringskassan eller inte, kommer du som vårdgivare att använda Tandvårdsportalen för vissa uppgifter och behöver därmed ansöka om anslutning. Om din mottagning har ett datoriserat journalsystem som kan kommunicera med Försäkringskassan, kommer du att sända in underlag, begära ersättning och legitimera dig via detta. Tandvårdsportalen och e-legitimation används då enbart till att exempelvis ändra kontaktuppgifter eller bankgiro för mottagningen.

Finns det någon åldersgräns för tandläkare/tandhygienister i Tandvårdsportalen?

+

-

Nej.
Hur får jag som vårdgivare reda på om Försäkringskassans IT-stöd inte är tillgängligt? Jag lämnar mina uppgifter genom någon av leverantörernas journalsystem.

+

-

Om det är problem med att rapportera uppgifter via någon leverantörs journalsystem, så kommer eventuella problem att visas på olika sätt beroende på system. 

Vi rekommenderar dig därför att ta kontakt med deras respektive supportorganisation. Det finns också meddelanden om generella driftstörningar här på webbplatsen.

Jag ska gå i pension/sälja min mottagning, måste jag avsluta min anslutning?

+

-

Om vårdgivaren inte längre vill vara ansluten till Försäkringskassans elektroniska system eller om vårdgivarens verksamhet upphör så ska det anmälas skriftligen till Försäkringskassan senast tre månader i förväg. (3 § FKFS 2008:6)
Fyll i blanketten 7014 om du bara vill avsluta din mottagning.
Vill du även avsluta din anslutning som vårdgivare måste du även fylla i blanketten 7010. 
Blanketter