Om e-legitimation

Vad är e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation till exempel ett ID-kort.

För att du ska kunna använda självbetjäningstjänster som kräver inloggning måste du ha en e-legitimation.

E-legitimationen använder du för att identifiera dig och för att skriva under elektroniskt. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på vanligt sätt.

Legitimationen kan vara en datafil på en hårddisk eller lagras på ett elektroniskt kort. Den ges ut av en så kallad betrodd tredjepart, en utfärdare. Det kan till exempel vara en bank.

Vad är BankID?

BankID är en e-legitimation som utfärdas av bankerna. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det. 

Du kan använda samma e-legitimation till flera tjänster

Du kan använda samma e-legitimation för flera tjänster på Internet oavsett vilken myndighet, kommun eller företag som har tjänster du vill använda.

För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer.

En e-legitimation är personlig

En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera i familjen som använder tjänster behöver ni ha var sin e-legitimation. Det går bra att spara flera e-legitimationer i samma dator eller på samma USB-minne.

Skaffa e-legitimation

Om du redan är Internetbankkund kan du ladda ner e-legitimationen till den dator du ska använda. Nordea och Telia erbjuder e-legitimation till kunder som inte är Internetbankkunder.

Ladda ner e-legitimation

Giltighetstid

Giltighetstiden för en e-legitimation är begränsad. Om du får problem med att logga in bör du därför först kontrollera om giltighetstiden har gått ut och i så fall kontakta din utfärdare för att förnya legitimationen.

Spärra e-legitimationen

Om du förlorat din e-legitimation eller misstänker att den på något sätt missbrukas ska du omedelbart spärra den. Det gör du hos utfärdaren.

Hur säker är e-legitimationen

Testa om din e-legitimation fungerar

Om du får problem med din e-legitimation när du använder Försäkringskassans självbetjäningstjänster bör du som första åtgärd testa om den alls fungerar. Det kan du göra hos den bank som utfärdat din e-legitimation. Se länkarna nedan under Support.

Support

Bankernas ID-tjänst, gäller Danske bank/Östgöta Enskilda Bank, Swedbank, Handelsbanken, Ikanobanken, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen (www.bankid.com, öppnar nytt fönster)

Nordeas internetsupport (www.nordea.se, öppnar nytt fönster)

Telias kundtjänst, gäller även SEB, Posten och ICA Banken (www.telia.se, öppnar nytt fönster)