Börja använda Tandvårdsportalen


För att logga in i Tandvårdsportalen krävs att du har en aktiv anslutning och en giltig e-legitimation och att du uppfyller våra tekniska krav.

Teknisk information

Användarhandledning

Användarhandledning för tandvårdssystemet (pdf 17 600 kB, öppnar nytt fönster)

Logga in i Tandvårdsportalen