Börja använda Tandvårdsportalen


För att logga in i Tandvårdsportalen krävs att du har en aktiv anslutning och en giltig e-legitimation och att du uppfyller våra tekniska krav.

Teknisk information

Användarhandledning

Användarhandledning för tandvårdssystemet

Logga in i Tandvårdsportalen