Information till patientorganisationer


Här finns kvalitetssäkrat färdigskrivet material som du som representant för din patientförening kan använda när ni vill berätta för era medlemmar om det särskilda tandvårdsbidraget som gäller från den 1 januari 2013. 

Bidraget ger 600 kr per halvår i avdrag på kostnader för förebyggande åtgärder hos tandläkare eller tandhygienist för dem som kan få problem med tänderna på grund av en viss sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Här finns också information från Socialstyrelsen om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Informationsmaterial

Information om det nya Tandvårdsstödet - Socialstyrelsen (pdf102 kB, öppnar nytt fönster)

Kort artikel för webbplats (doc 23 kB, öppnar nytt fönster)

Lång artikel för webbplats (doc 24 kB, öppnar nytt fönster)

Informera på facebook (doc 23 kB, öppnar nytt fönster)

Informera via twitter (doc 22 kB, öppnar nytt fönster)