Testmiljö för journalsystem

Tjänstebeskrivning

Testmiljön för journalsystem består av stödjande funktioner för de godkända journalsystemsleverantörer som ska genomföra tester och anpassningar.

Även Försäkringskassans organisation för IT-förvaltning av tandvårdsstödet använder testmiljön. Förvaltningen använder den primärt för testa rättade fel av akut art.

Tjänsten omfattar följande:

  • Drift av testmiljön
  • Hjälp med uppdatering av testdata, till exempel diagnos, åtgärd och priser
  • Stöd till journalleverantörerna i deras testhantering
  • Information om avbrott och omstart av miljöerna, till exempel vid uppgraderingar
  • Regelbundna möten med journalsystemleverantörerna
   
Förutsättningar
Vara av Försäkringskassan godkänd leverantör av journalsystem (se vidare på följande länk: Teknisk information för leverantörer av journalsystem.
 
     
Öppettider
Måndag-fredag
 

08.30-16.00

Övriga tider är systemet tillgängligt men då finns det ingen övervakning eller möjlighet att ta emot felanmälan.
 

   
Servicefönster
Det finns inga servicefönster definierade utan Försäkringskassan informerar berörda parter senast två veckor innan planerad service ska genomföras.
 
   
Servicenivå

Ingen för närvarande.
 

   
Kontaktvägar
Om du har någon fråga kan du kontakta oss på telefon 0771-17 90 00.