Tandvårdsstödet administrerat via portalen

Tjänstebeskrivning

Tandvårdsstödet administrerat via Tandvårdsportalen är en e-tjänst som ska möjliggöra för vårdgivarna att få uppgifter om sina patienter från Försäkringskassan.

Syftet med e-tjänsten är att tillhandahålla stöd för den del av vårdgivarnas aktiviteter som är relaterade till det statliga tandvårdsstödet.

Vårdgivare ska kunna:

  • hämta information om patienten har rätt till statligt tandvårdsstöd och hur mycket ersättning patienten hittills har fått
  • ta reda på om det allmänna tandvårdsbidraget använts
  • begära ersättning för utförd ersättningsberättigande tandvård
  • skicka in en begäran om förhandsprövning för en viss behandling till Försäkringskassan.
  • rapportera att en tandvårdsåtgärd blivit utförd och rapportera uppgifter om patientens tandhälsa i form av antal kvarvarande och intakta tänder i samband med att begäran om att få använda det allmänna tandvårdsbidraget görs
  • administrera sina uppgifter, till exempel adressändringar
  • rapportera sin prislista eller avtal om abonnemangstandvård som har tecknats mellan vårdgivaren och patienten.
   
Förutsättningar
     
Öppettider
Måndag-fredag
Lördag
Söndag
00.00−24.00
00.00-24.00
06.00-24.00
   
Servicefönster
Stängt på söndagar från kl. 00.00 till 06.00 för tekniskt underhåll.
Vid ytterligare behov av servicefönster är målsättningen att detta kommuniceras tre veckor före aktuellt avbrott.
   
Servicenivå

Tillgänglighetsmålet vardagar mellan kl. 07.00-22.00 är maximalt 54 minuters avbrott av totalt 300 tim under en period av fyra veckor (motsvarar 99,7 % tillgänglighet).

Tillgänglighetsmålet lördagar och söndagar mellan kl. 07.00-22.00 är maximalt 22 minuters avbrott av totalt 120 tim under en period av fyra veckor (motsvarar 99,7 % tillgänglighet).

Tillgänglighetsmålet övrig tid, nätter och helgdagar är 99,5 % tillgänglighet.

   
Kontaktvägar
Om du har någon fråga kan du kontakta oss på telefon 0771-17 90 00.