Fler får fri tandvård

29 dec. 2016

Från och med den 1 januari 2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård. Den höjs i tre steg 2017-2019.

  • 1 januari 2017: 21 år

  • 1 januari 2018: 22 år

  • 1 januari 2019: 23 år

När åldersgränsen för fri tandvård höjs, innebär det att åldersgränsen för rätt till det statliga tandvårdsstödet också höjs enligt följande:

  • 2017: 22 år

  • 2018: 23 år

  • 2019: 24 år

Den som är född 1996 och som under 2016 har omfattats av det statliga tandvårdsstödet får fri tandvård från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Man omfattas därmed inte längre av det statliga tandvårdsstödet under de kommande tre åren. Det allmänna tandvårdsbidrag (ATB), som blev tillgängligt 1 juli 2016, förfaller om bidraget inte används senast 31 december 2016.  

Personer födda 1996 och som under 2016 har ingått ett avtal om abonnemangstandvård, blir avtalet utan verkan eftersom man får fri tandvård 1 januari 2017.