Teknisk information för journalsystemleverantörer


Här har vi samlat teknisk information för dig som är journalsystemleverantör. Försäkringskassan har valt att göra teknisk information om krav på gränssnitt etc tillgänglig på denna sida. Detta för att ge alla systemleverantörer, såväl nya tillkommande som tidigare anslutna, samma information. Detta är extra viktigt i samband med den fortsatta utvecklingen av Försäkringskassans IT-stöd för tandvården.

Koppla nytt journalsystem

Följande information riktar sig endast till dig som har utvecklat ett nytt journalsystem som du önskar koppla mot Försäkringskassan. Nytt journalsystem ska inte kopplas om du vill ansluta en ny mottagning gå då istället till anslutning till Försäkringskassans elektroniska system.

För att koppla nytt journalsystem mot FK ska du fylla i detta formulär och skicka det till Försäkringskassans IT-avdelning. I ämnesraden skall organisationsnummer anges.
Kontaktformulär för att koppla nytt journalsystem (pdf, öppnar nytt fönster)

Efter att du har skickat in beställningen kontaktar Försäkringskassans IT-avdelning dig inom 5 arbetsdagar för att stämma av och gå igenom rutinen. Vi kommer gå igenom testförfarande och planering av produktionssättning .

Beställa certifikat

För att beställa certifikat kontaktar du Siths eller Steria. Du kan följa länk till respektive företags hemsida nedan.
Siths
Steria

Felanmälan 

För göra en felanmälan på testmiljö eller produktionsmiljö ska du fylla i och skicka detta formulär till Försäkringskassans IT-avdelning .  
Felanmälan (word, öppnar nytt fönster)

Förbättringsförslag

Försäkringskassan arbetar ständigt med förbättringar som syftar till att tandvårdsstödet ska fungera bättre. Om du som journalsystemsleverantör har förslag till förbättringar tar vi tacksamt emot dem.
Förbättringsförslag (öppnar nytt fönster)

Gränssnittskontrakt för vårdgivargränssnitten (2017-01-01)

Dessa dokument beskriver de olika gränssnitt som erbjuds för integration med Försäkringskassans tandvårdssystem. Varje dokument innehåller en beskrivning av användningsområdet för gränssnittet samt vilka parametrar som används för att anropa det. Utöver detta innehåller det även exempel på meddelanden som skickas eller tas emot samt eventuella felkoder som kan returneras av systemet.

Send Attachment v2 (pdf 499 kB, öppnar nytt fönster)

Register Patient (pdf 365 kB, öppnar nytt fönster)

Check Patient. v4 (pdf 417 kB, öppnar nytt fönster)

Statistical visit v3 (pdf 324 kB, öppnar nytt fönster)

Get Message v2 (pdf 357 kB, öppnar nytt fönster)

Submit Claim v4 (pdf 735 kB, öppnar nytt fönster)

Payment Specification v2 (pdf 334 kB, öppnar nytt fönster)

Subscription Dental Care v4 (pdf 541 kB, öppnar nytt fönster)

Pre-Assessment Claim v4 (pdf 669 kB, öppnar nytt fönster)

Validate Claim v4 (pdf 562 kB, öppnar nytt fönster)

Pre-Assessment STB v3 (pdf 557 kB, öppnar nytt fönster)

Reverse Claim v2 (pdf 472 kB, öppnar nytt fönster)

WSDL samt XML-schema för Web Service-anrop (2017-01-01)

 

WSDL-specifikationen (Web Service Definition Language) beskriver den end-point som används för kommunikation med Försäkringskassans tandvårdssystem samt de olika meddelandetyper som används. XML-schemat beskriver i sin tur den tillåtna struktur som varje meddelande måste följa för att anropet ska valideras korrekt. För att underlätta skapandet av dessa meddelanden finns även XML-exempel inkluderade för varje anropstyp.

xml_schema_pack-DecR2016 (zip-fil 15 kB, öppnar nytt fönster)