Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Meddelande vid långa handläggningstider

Från den 1 juli kommer du som användare av e-tjänsten Tandvårdsportalen eller Tandvårdsstöd via journalsystem att få ett meddelande om vår handläggning tar längre tid än normalt.

Vad innebär förändringen?

När du som vårdgivare rapporterar in ett patientbesök via Tandvårdsportalen eller ditt journalsystem, och det för tillfället är längre handläggningstider än normalt, visas ett informationsmeddelande om det i samband med din ansökan.

I dagsläget berör det ärenden där patientens försäkringstillhörighet behöver utredas.

Varför gör vi förändringarna?

Den 1 juli 2018 införs en ny förvaltningslag (2017:900) som innebär att Försäkringskassan ska meddela den som ansöker om en förmån om handläggningen av ett ärende kommer att bli försenad. Det gäller när Försäkringskassan inte kommer att kunna fatta beslut inom en, för det aktuella ärendeslaget, rimlig tid.