IT-systemet för tandvårdsstödet ändras 1 januari 2017

14 nov. 2016

Försäkringskassan har utvecklat IT-systemet för tandvårdsstödet bland annat på grund av att regeringen har föreslagit att höja åldersgränsen för fri tandvård. De nya funktionerna tas i drift 1 januari 2017.

Åldersgränsen för fri tandvård höjs i tre steg. Gränsen är från och med

  • 1 januari 2017: 21 år
  • 1 januari 2018: 22 år
  • 1 januari 2019: 23 år

Att tänka på för patienter födda 1996

Under 2016 har patienter som är födda 1996 omfattats av det statliga tandvårdsstödet. På grund av de höjda åldersgränserna får de fri tandvård från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) som blev tillgängligt 1 juli 2016 kommer att förfalla om dina patienter som är födda 1996 inte använder bidraget senast 31 december 2016.

Om du under 2016 har gjort omgörning av protetik för patienter födda 1996 kan du, om du inte redan har gjort det, skicka in förhandsprövningen för omgörning till och med 1 juli 2017. När du skickar in det förhandsprövade besöket görs kontrollen av patientens ålder utifrån besöksdatumet.

Möjlighet att välja vilket ATB som ska betalas ut

Från och med 1 januari 2017 kan du välja vilket av din patients ATB som ska betalas ut – det äldsta, det senaste eller båda två. Försäkringskassans IT-system har hittills betalat ut det äldsta ATB, om det har funnits tillgängligt, även om du har begärt det senaste ATB. Kontakta din journalsystemsleverantör för att få veta om just ditt journalsystem kommer att stödja denna utveckling redan från 1 januari 2017.

Utbytesåtgärder ska rapporteras som åtgärder

Försäkringskassans IT-system har också utvecklats för att harmonisera med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrifter genom att utbytesåtgärderna 921–941 ska läggas in i kolumnen för åtgärder. Anledningen är att dessa åtgärder ska rapporteras på samma sätt som övriga åtgärder i TLV:s föreskrifter.

Beroende på vilken version ditt journalsystem har, kommer det att vara möjligt att antingen rapportera in utbytesåtgärder i kolumnen för utbytesåtgärder eller i kolumnen för åtgärder under en övergångsperiod till och med 28 maj 2017.