Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tandvården

Försenade utbetalningar

Under vecka 3 inträffade ett fel som påverkade utbetalningarna av ATB och STB, och gäller ärenden som rapporterades in innan den 13 januari 2019, och fallit ut för manuell hantering. Vi beklagar det inträffade och vi gör allt vi kan för att ordna till det snarast.

För dig inom tandvården


Information om det statliga tandvårdsstödet, vårdgivarens ansvar och hur man ansluter sig till det statliga tandvårdsstödet.

För dig som systemleverantör


Information om driftstatus och att koppla journalsystem till e-tjänsten Tandvårdsstöd via journalsystem.

E-tjänster för tandvården